Hotel - 64446472952


M ellenőrzési lista: Kezelés
existing
Tűzvédelmi tervdokumentáció
yes
no
points
M2.1
Tűzvédelmi tervdokumentáció rendelkezésre áll a vizsgálathoz (nyomtatott vagy elektronikus formában)
M2.2
Tűzvédelmi felelőst nevesít a tervdokumentáció
M2.3
A Tűzvédelmi tervdokumentáció rendszeresen felül van vizsgálva
existing
Tűzriadó terv
yes
no
points
M3.1
Tűzriadó terv rendelkezésre áll a vizsgálathoz (nyomtatott vany elektronikus formában)
M3.2
Tűzriadó felelősét nevesíti a terv
M3.3
A Tűzriadó terv rendszeresen felül van vizsgálva
existing
A személyzet tűzvédelmi képzése
yes
no
points
M4.1
A személyzet minden tagja megkapta a szükséges információkat, utasításokat, képzést és az általános alapokat.
M4.2
A különleges tűzvédelmi feladatokkal megbízott személyzet (éjszakai személyzettel együtt) részesült tűzmegelőzési képzésben
M4.3
A Tűzvédelmi tervdokumentáció tartalmazza a képzés dokumentálását
existing
Kiürítési gyakorlat
yes
no
points
M5.1
A Veszélyhelyzeti terv tartalmazza a szálloda kiürítését
M5.2
Rendszeresen végrehajtott kiürítési gyakorlat
M5.3
A Tűzvédelmi tervdokumentáció tartalmazza a kiürítési gyakorlat dokumentálását
existing
Ellenőrzés és karbantartás
yes
no
points
M6.1
A tűzvédelmi tervdokumentációban előírt rendszeres irányítói ellenőrzéseket végrehajtották
M6.2
A képzett személyek a vizsgálatokat, a teszteket és a karbantartást végrahajtották
M6.3
A tűzvédelmi tervdokumentációban a vizsgálatok, a tesztek és a karbantartás rögzítésre kerültek
existing
Tűzkockázat-elemzés
yes
no
points
M7.1
A tűzkockázat-elemzés rendszeresen végrehajtásra kerül
M7.2
A tűzkockázat-elemzés dokumentumai hozzáférhetők

 Megjegyzések:


B ellenőrzési lista: Épület
existing
Szerkezet & ajtók
yes
no
n.rq.
points
B1.1
Különálló tűzszakaszok
B1.2
Menekülési útvonalak megfelelő szélességűek
B1.3
A menekülési útvonalak tűz- és/vagy füstmentesek
B1.4
A szabadba vezető menekülési útvonalak a lehető legrövidebbek
B1.5
A személyek a menekülési útvonalon tartózkodhatnak mindaddig, amíg az épületen kívülre nem jutnak
B1.6
A "vak átjárók" olyan rövidek amennyire lehetséges és védettek a tűz hatásától.
B1.7
A nagy tűzkockázatú helyek el vannak választva a menekülési útvonalaktól
B1.8
Elegendő számú lépcsőház
B1.9
Zárt lépcsőházak
B1.10
Szellőzést biztosító tetőablak vagy ablak a lépcsőház felső részében.
B1.11
Menekülési útvonalak folyamatosan rendelkezésre állnak.
B1.12
A szállodai szobák ajtajai belülről mindig könnyen működtethetők.
B1.13
A lépcsőházakba vezető ajtók megfelelő minőségűek.
B1.14
Az alagsor és a lépcsőház közötti ajtók megfelelő minőségűek.
B1.15
A hálószobák és a menekülési útvonalak közötti ajtók megfelelő minőségűek.
B1.16
A speciálisan tűzveszélyes helyek és a menekülési útvonalak közötti ajtók megfelelő minőségűek.
existing
Beltér
yes
no
n.rq.
points
B2.1
A menekülési útvonalak akadálymentesek.
B2.2
A menekülési útvonalak mentesek a félrevezető tükröktől.
B2.3
A vészkijárati ajtók működtetése, észlelése akadálytalan.
B2.4
A burkolatok és dekorációk megfelelő minőségűek.
B2.5
A megvilágítást igénylő menekülési útvonalakat és vészkijáratokat biztonsági világítással kell ellátni.
B2.6
A menekülési útvonalak az előírás szerinti biztonsági jelölésekkel vannak ellátva.
B2.7
Kijelölt gyülekezési pont.
B2.8
A személyzet és a vendégek veszélyhelyzeti teendői ki vannak függesztve az előcsarnokban.
B2.9
Egyszerűsített alaprajz minden szinten.
B2.10
A vendégek veszélyhelyzeti teendői kifüggesztve minden szállodai szobában.
B2.11
Egyszerűsített alaprajz minden szállodai szobában.

 Megjegyzések:


S ellenőrzési lista: Rendszerek
existing
Világítás / vészvilágítás
yes
no
n.rq.
points
S1.1
Elektromos világító rendszer.
S1.2
Biztonságos elektromos hálózat.
S1.3
Vészvilágítási rendszer a menekülési útvonalakon.
existing
Fűtés
yes
no
n.rq.
points
S2.1
Megfelelő minőségű kazánház.
S2.2
Folyékony- vagy gázhalmazállapotú energiaellátás főelzárója.
S2.3
Gázellátás betáplálásának főelzárója.
S2.4
Nagy mennyiségű cseppfolyósított LPG gáz épületen kívül tárolva.
S2.5
A beépített egyedi fűtőberendezések beszerelése biztonságos és rendszeresen karbantartottak.
S2.6
A beépített egyedi fűtőberendezések kezelési útmutatója jól láthatóan kifüggesztve.
existing
Szellőzés
yes
no
n.rq.
points
S3.1
Szellőző főelzáró.
existing
Személy- és teherliftek
yes
no
n.rq.
points
S4.1
A liftek teljesítik az ipari- és biztonsági előírásokat.
existing
Tűzoltó felszerelés
yes
no
n.rq.
points
S5.1
Előírás szerinti tűzoltó felszerelés.
S5.2
Tűzoltó felszerelés elhelyezése megfelelő.
S5.3
Tűzoltó felszerelés üzemképes és könnyen hozzáférhető.
S5.4
Tűzoltó felszerelés jelölése megfelelő.
S5.5
Tűzoltó felszerelés karbantartása.
existing
Tűzjelzés és tűzriadó
yes
no
n.rq.
points
S6.1
Előírásoknak megfelelő tűzriadó rendszer.
S6.2
Megbízható eszköz a tűzoltóság (mentők, rendőrség) riasztására.

 Megjegyzések:


E ellenőrzési lista – további követelmények
existing
Prüfliste E
yes
no
points
E1
Vezeték nélküli füstérzékelő és tűzjelző rendszer minden vendégszobában (nincs pont ha E.03 értékelt).
E2
A szálloda automata füstérzékelő és tűzjelző rendszerrel részben felszerelt (nincs pont ha E.03 értékelt).
E3
A szálloda füstérzékelő és tűzjelző rendszerrel teljeskörűen ellátott.
E4
Füst-, tűzérzékelő és tűzjelző rendszer karbantartott.
0
E5
A szálloda részben beépített tűzoltóberendezéssel ellátott (nincs pont ha E.06 értékelt).
E6
A szálloda beépített tűzoltó berendezéssel teljes körűen ellátott.
E7
Beépített tűzoltó berendezés karbantartott.
0
E8
Tűzoltóságra történő automata átjelzés lehetséges.
E9
Különleges intézkedések / riasztások gondoskodnak azon vendégekről, akik nem képesek észlelni az akusztikus riasztást.
E10
A vízszintes menekülési útvonalak füstszakaszai nem haladhatják meg a 30 métert.
E11
A füstszakaszhatárokon lévő ajtók önműködően záródnak.
E12
A füstszakaszok határain lévő ajtók nyitott állapotát tartómágnes, zárását az ajtó közelében lévő érzékelő biztosítja.
E13
A füstszakaszok határain lévő ajtók nyitott állapotát tartómágnes biztosítja, zárását az automata tűzjelző rendszer végzi.
E14
Tűzszakaszhatárok ajtói karbantartottak.
0
E15
Füstelszívás a menekülési útvonalakon.
E16
Füstelszívás a lépcsőházban (nincs pont ha E.17 értékelt).
E17
Túlnyomás a lépcsőházban.
E18
A füstelszívó és/vagy túlnyomást biztosító rendszer karbantartott.
0
E19
Külső menekülő lépcső.
E20
A vendégszobák mind tűz-, mind füstszakaszok is.
E21
A vendégszobák tűzgátló fallal vannak elválasztva egymástól.
E22
Önműködően záródó vendégszoba ajtók. (kilinccsel nyitható módon)
E23
Nincs alagsor.
E24
A földszint altti szintek a lépcsőház további részétől 2 ajtóval el vannak választva.
E25
Biztonsági liftek.
E26
Tűzoltó liftek.
E27
Tűzvédelmi ellenőrzés évente.
E28
Tűzvédelmi ellenőrzés kétévente (nincs pont ha E.27 értékelt).
E29
-
E30
-
E31
Tűzmegelőzési dokumentáció.
E32
Jelölések magyarázata ; kifüggesztve a szálloda halljában
E33
Jelölések magyarázata ; kifüggesztve minden vendégszobában
E34
Veszélyhelyzeti útmutatók sugárzása a TV-n keresztül az megérkezést követően, igény szerint helyi nyelven és a szükséges idegennyelveken a szálloda vendégkörének figyelembe vételével.
E35
Veszélyhelyzeti útmutatók sugárzása hangszórókon keresztül helyi nyelven és a szükséges idegennyelveken a szálloda vendégkörének figyelembe vételével (nincs pont ha E.36 értékelt).
E36
Automata kiürítési rendszer.
E37
Veszélyhelyzet esetén a 112-es európai segélyhívó szám előhívó nélkül hívható minden szobából.
E38
Menekülő kámzsa minden ágyhoz.
E39
Tűz esetén segítségre szoruló vendégek részére kiegészítő információk.
E40
Tűzoltóság kiérkezése 10 percen belül legalább 6 fővel.
E41
A "Vendégnyilvántartó" a vendégek pontos számával állandó jelleggel hozzáférhető.
E42
A "Vendégnyilvántartó" a tűz esetén segítségre szoruló vendégek pontos számával és elhelyezésének helyével.
E43
Menekülési útvonaljelző tábla vagy azzal egyenértékű.
E44
Alacsony (szőnyeg fölött) menekülési útvonaljelzés.
E45
Telepített tűzoltó tömlőtekercs EN 671/1
E46
Az elektromos rendszer évente szakember által felülvizsgálva.
E47
Önkioltó TV
E48
Írott információk a hotel személyzete részére a veszélyhelyzet esetén végrehajtandó teendőkről.
E49
Dohányzási szabályok szigorúan betartva.
E50
Hulladék kezelési szabályok szigorúan betartva.
E51
Hitelesített gázzal oltó készülék az étteremben és a konyhában.
E52
Hitelesített gázzal oltó készülék a vendégszobákban.
E53
-
E54
-
E55
-
E56
-
E57
-
E58
-
E59
-
E60
-
E61
A szálloda személyzete részesült alapfokú oktatásban egy alkalommal.
E62
A szálloda személyzete évente részesül alapfokú oktatásban.
E63
A szálloda személyzetének 20%-a részesült gyakorlati tűzoltási oktatásban egy alkalommal.
E64
A szálloda személyzetének 20%-a részesül gyakorlati tűzoltási oktatásban kétévente egy alkalommal.
E65
A szálloda tűzvédelmi feladatokkal megbízott személyzete részesült gyakorlati tűzoltási oktatásban egy alkalommal.
E66
A szálloda tűzvédelmi feladatokkal megbízott személyzete kétévente részesül gyakorlati tűzoltási oktatásban.
E67
A szálloda személyzetének 10%-a részesült speciális oktatásban egy alkalommal.
E68
A szálloda személyzetének 10%-a évente részesül speciális oktatásban.
E69
A szálloda speciális tűzvédelmi feladatokkal megbízott személyzete (beleértve az éjszakai személyzetet) részesült tűzmegelőzési oktatásban.
E70
A szálloda speciális tűzvédelmi feladatokkal megbízott személyzete (beleértve az éjszakai személyzetet) évente részesül tűzmegelőzési oktatásban.
E71
A tűzvédelemért felelős személy megfelel a nemzeti előírásoknak / gyakorlatnak.
E72
A tűzvédelemért felelős "kiegészítő" személy megfelel a nemzeti előírásoknak / gyakorlatnak.
E73
A tűzvédelemért felelős személy megfelel a nemzeti előírásoknak / gyakorlatnak és háromévente újra vizsgázik.
E74
A tűzvédelemért felelős "kiegészítő" személy megfelel a nemzeti előírásoknak / gyakorlatnak és háromévente újra vizsgázik.
E75
A tűzvédelemért felelős személy megfelel a nemzeti előírásoknak / gyakorlatnak és ötévente újra vizsgázik.
E76
A tűzvédelemért felelős "kiegészítő" személy megfelel a nemzeti előírásoknak / gyakorlatnak és ötévente újra vizsgázik.
E77
Tűzbiztonsági Irányítási Szint (Haladó)
E78
Évente végrehajtott szabványos kiürítési gyakorlat.
E79
Kétévente végrehajtott szabványos kiürítési gyakorlat (nincs pont ha E.78 értékelt).
E80
Évente végrehajtott haladó kiürítési gyakorlat.
E81
Kétévente végrehajtott haladó kiürítési gyakorlat (nincs pont ha E.80 értékelt).
E82
A szálloda igazgató ötévente részt vesz szálloda igazgatók tűzbiztonsági képzésén (nincs pont ha E.83 értékelt).
E83
A szálloda igazgató háromévente részt vesz szálloda igazgatók tűzbiztonsági képzésén.
E84
Képzett szállodai személyzeti csoport (minimum 1) folyamatosan elérhető a helyszínen (nincs pont ha E.85/E86 értékelt).
E85
Képzett szállodai személyzeti csoport (minimum 2) folyamatosan elérhető a helyszínen (nincs pont ha E.86 értékelt)
E86
Képzett szállodai személyzeti csoport (több mint 2) folyamatosan elérhető a helyszínen.
0

 Megjegyzések:C ellenőrzési lista – alapvető követelmények
existing
Vagylagos
yes
no
C1.1
A szálloda részben automatikus tűzjelző- és riasztóberendezéssel felszerelt
C1.2
A szálloda teljesen automatikus tűzjelző- és riasztóberendezéssel felszerelt
existing
Kötelező
yes
no
C2.1
A tűzvédelemért felelős személy megfelel a nemzeti előírásoknak / gyakorlatnak.
C2.2
A Tűzvédelmi tervdokumentáció információkat tartalmaz a tűzvédelmi rendszerekről, irányítási folyamatokról és a képzésről.
C2.3
Tűzriadó terv
C2.4
A szállodai személyzet évente részesül oktatásban, ahol tűz esetén alkalmazandó információt, utasításokat és képzést kapnak.
C2.5
Évente végrehajtott szabványos kiürítési gyakorlat.
C2.6
Minden tűzbiztonsági rendszer, pl. füstérzékelők és tűzjelzők, rendszeresen felülvizsgált és karbantartott minősített személy által.
C2.7
Rendszeresen tűzkockázat elemzés végrehajtva, pl. "checklist" rendszerrel.
C2.8
Képzett szállodai személyzeti csoport (minimum 1) folyamatosan elérhető a helyszínen.

 Megjegyzések: