Hotel - 64446472952


Lijst M – Beheer
existing
Verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid
yes
no
points
M1.1
Er is iemand aangewezen als verantwoordelijke voor de brandveiligheid
existing
Brandveiligheidsregister
yes
no
points
M2.1
Het brandveiligheidsregister is beschikbaar voor controle (op papier of digitaal)
M2.2
De verantwoordelijke persoon voor de brandveiligheid is aangewezen
M2.3
Het brandveiligheidsregister wordt regelmatig bijgehouden
existing
Noodplan in geval van brand en andere alarmerende omstandigheden
yes
no
points
M3.1
Een plan van aanpak (noodplan) in geval van brand en andere alarmerende omstandigheden is beschikbaar voor controle (op papier of digitaal)
M3.2
Er is iemand aangewezen als verantwoordelijke voor het plan van aanpak (noodplan).
M3.3
Het noodplan is regelmatig geactualiseerd
existing
Brandveiligheidstraining personeel
yes
no
points
M4.1
Het gehele personeel beschikt over de benodigde informatie en heeft regelmatig training en instructie gekregen
M4.2
Het personeel belast met brandbeveiligingstaken (met inbegrip van het nacht personeel) is getraind in brandpreventie
M4.3
De training is vermeld in het brandveiligheidsregister
existing
Ontruimingsoefening
yes
no
points
M5.1
De ontruiming van het hotel is beschreven in het noodplan
M5.2
Eenvoudige ontruimingsoefeningen worden regelmatig gehouden
M5.3
De ontruimingsoefening is beschreven in het brandveiligheidsregister
existing
Inspectie en onderhoud
yes
no
points
M6.1
Normale beheercontroles zijn uitgevoerd zoals beschreven in het brandveiligheidsregister
M6.2
Gekwalificeerd personeel voert de inspecties, tests en het onderhoud uit
M6.3
De inspecties, tests en het onderhoud zijn opgenomen in het brandveiligheidsregister
existing
Brandrisico analyse
yes
no
points
M7.1
Regelmatig wordt het brandrisico bepaald
M7.2
De beschrijving van de uitkomsten van de brandrisicobepaling zijn beschikbaar

 Opmerkingen:


Lijst B - Gebouw
existing
Constructie en Deuren
yes
no
n.rq.
points
B1.1
Brandcompartimenten
B1.2
Vluchtwegen zijn van voldoende breedte
B1.3
De vluchtwegen zijn beveiligd tegen brand en het binnendringen van rook
B1.4
Vluchtwegen zo kort als mogelijk naar een deur die direct naar buiten leidt
B1.5
Mensen kunnen in een vluchtweg blijven tot het moment dat zij buiten het gebouw zijn
B1.6
Doodlopende gangen zijn zo kort als mogelijk en beschermd tegen de effecten van brand
B1.7
Ruimten met een verhoogd brandrisico zijn gescheiden van een vluchtweg
B1.8
Het aantal trappenhuizen is voldoende
B1.9
Gesloten trappenhuizen
B1.10
Dakluik of venster, voor ventilatie, in het bovenste deel van het trappenhuis aanwezig
B1.11
Vluchtwegen zijn altijd toegankelijk en bruikbaar
B1.12
De kamerdeuren zijn onder alle omstandigheden eenvoudig van binnen uit te openen
B1.13
De toegangsdeuren tot de trappenhuizen zijn van de voorgeschreven kwaliteit
B1.14
De deuren tussen het trappenhuis en de kelder/het souterrain zijn van de vereiste kwaliteit
B1.15
De deuren tussen de hotelkamers en de vluchtwegen zijn van de vereiste kwaliteit
B1.16
De deuren tussen de ruimtes met verhoogd brandrisico en de vluchtwegen zijn van de vereiste kwaliteit
existing
Interieur
yes
no
n.rq.
points
B2.1
De vluchtwegen zijn obstakelvrij
B2.2
In de vluchtwegen zijn geen misleidende spiegels
B2.3
Het gebruik van vluchtdeuren is niet belemmerd
B2.4
Vloerbedekking, meubelstoffering en decoratie zijn van vereiste kwaliteit
B2.5
Vluchtwegen en nooduitgangen die verlichting behoeven moeten voorzien zijn van noodverlichting
B2.6
De vluchtwegen zijn voldoende gesignaleerd met standaard veiligheidsaanduidingen.
B2.7
Verzamelpunt bepaald
B2.8
De aanwijzingen voor personeel en gasten "Hoe te handelen in geval brand", zijn opvallend geplaatst in de ontvangsthal
B2.9
Er is een vereenvoudigde plattegrondtekening op elke verdieping
B2.10
Aanwijzingen voor de gasten "Wat te doen in geval van nood" zijn duidelijk zichtbaar in elke slaapkamer aangebracht
B2.11
Er is een vereenvoudigde inrichtingstekening in elke hotelkamer

 Opmerkingen:


Lijst S - Systemen
existing
Verlichting/ noodverlichting
yes
no
n.rq.
points
S1.1
Elektrische verlichting
S1.2
De elektrische installatie is in een veilige staat
S1.3
Er is noodverlichting in vluchtwegen
existing
Verwarming
yes
no
n.rq.
points
S2.1
De verwarmingsruimte is van de vereiste kwaliteit
S2.2
Hoofdafsluiter in de aanvoer vloeibare of gasvormige brandstof
S2.3
Hoofdafsluiter in de gas aanvoerleiding is aangebracht
S2.4
(Liquefied petroleum gas) LPG-voorraad in een tank buiten het gebouw
S2.5
Vaste, afzonderlijke verwarmingstoestellen zijn veilig geïnstalleerd en zij worden regelmatig onderhouden
S2.6
De gebruiksaanwijzingen voor vaste, afzonderlijke verwarmingstoestellen dienen op goed zichtbare plaatsen voorhanden te zijn
existing
Ventilatie
yes
no
n.rq.
points
S3.1
Hoofdschakelaar voor de ventilatie
existing
Passangiers- en goederenliften
yes
no
n.rq.
points
S4.1
Liften voldoen aan industriële- en veiligheidsnormen
existing
Handbrandblusmiddelen
yes
no
n.rq.
points
S5.1
Brandblusmateriaal van voldoende kwaliteit
S5.2
De brandblusmiddelen bevinden zich op de juiste plaats
S5.3
De brandblusmiddelen zijn gemakkelijk bereikbaar en in goede, bruikbare staat
S5.4
De brandblusmiddelen zijn duidelijk aangegeven
S5.5
De brandblusmiddelen zijn in geregeld onderhoud
existing
Melding en alarmering
yes
no
n.rq.
points
S6.1
Het akoestische alarmeringssysteem is van de vereiste kwaliteit
S6.2
Er zijn betrouwbare middelen tot melding aan de hulpverleningsdiensten

 Opmerkingen:


Controlelijst E - Extra's
existing
Prüfliste E
yes
no
points
E1
Draadloos gekoppeld rookdetectie-, meldsysteem en interne alarmering in elke hotelkamer (geen punten indien E.03 van toepassing is)
E2
Het hotel is gedeeltelijk voorzien van een automatisch werkend rookdetectie- en alarmeringssysteem (geen punten als E.03 van toepassing is)
E3
Het hotel is volledig voorzien van een rookdetectie- en alarmeringssysteem
E4
Regelmatig onderhoud van het rook-, branddetectie- en alarmeringssysteem
0
E5
Het hotel is gedeeltelijk voorzien van een sprinkler systeem (geen punten indien E.06 van toepassing is)
E6
Het hotel is volledig voorzien van een sprinkler systeem
E7
Regelmatig onderhoud van het sprinkler systeem
0
E8
Automatische melding aan de brandweer is mogelijk
E9
Er zijn speciale maatregelen/alarmeringen getroffen/aanwezig voor gasten die niet in staat zijn op akoestische alarmsignalen te reageren
E10
De rookcompartimenten in horizontale vluchtwegen zijn niet langer dan 30 meter
E11
De deuren die rook compartimenteren zijn zelfsluitend
E12
De rook compartimenterende deuren die in geopende stand worden gehouden middels kleefmagneten, worden gesloten door rook- en branddetectoren in de nabijheid van die deuren
E13
De rook compartimenterende deuren die in geopende stand worden gehouden middels kleefmagneten, worden gesloten door een signaal van het automatische rook- en branddetectiesysteem
E14
Regelmatig onderhoud van de rookwerende deuren
0
E15
De rookwerende ventilatie van de vluchtwegen
E16
De rookwerende ventilatie van trappenhuizen (geen punten indien E.17 van toepassing is)
E17
De overdruk in de trappenhuizen
E18
Regelmaatig onderhoud van rookwerende ventilatie- en overdruksystemen
0
E19
De buiten vluchttrappen
E20
De hotelkamers vormen elk een rook- en brandcompartiment
E21
De hotelkamers zijn onderling door brandwerende wanden gescheiden
E22
Zelfsluitende deuren van de hotelkamers
E23
Er is geen kelder
E24
De verdiepingen onder de begane grond zijn van de overige delen van het trappenhuis gescheiden door twee deuren
E25
Evacuatieliften
E26
Brandweerliften
E27
Er zijn brandveiligheidscontroles om de12 maanden
E28
Er zijn brandveiligheidscontroles om de 24 maanden (geen punten als E.27 van toepassing is)
E29
-
E30
-
E31
Brandveiligheidsfolder
E32
Gebruik van pictogrammen; opgehangen in de lobby
E33
Gebruik van pictogrammen; opgehangen in elke hotelkamer
E34
Er worden bij aankomst, zowel als op verzoek, in de kamer op de televisie veiligheidsinstructies gegeven in de lokaal gebruikelijke taal en in vreemde talen aangepast aan de herkomst van de geregelde bezoekers van het hotel
E35
Aanwijzingen ten diensten van de evacuatie kunnen via luidsprekers gegeven worden en wel in de lokaal gebruikelijke taal zowel als in de talen aangepast aan de geregelde bezoekers van het hotel (geen punten indien E.36 van toepassing is)
E36
Er is een automatisch alarmeringssysteem
E37
Het Europese noodnummer 112 kan vanuit de kamers direct en zonder voorkiezen, gekozen worden om de hulpdiensten te bereiken
E38
Er is een vluchtmasker voor ieder bed
E39
Er is informatie voor gasten die specifieke hulp nodig hebben in geval van brand
E40
De lokale brandweer kan binnen 10 minuten met ten minste 6 brandweerlieden aanwezig zijn
E41
Het "gastenboek" waarin vermeld het aantal aanwezige gasten is op elk moment beschikbaar
E42
Er is een "gastenboek" met aantal en plaats van de gasten die hulp nodig hebben in geval van brand
E43
Er zijn oriëntatiemiddelen beschikbaar in de vorm van kaarten of dergelijke
E44
Er is laaggeplaatste vluchtweg markering
E45
Drukslanghaspels EN 671/1
E46
De elektrische installatie wordt eens per 12 maanden door een bevoegd persoon geïnspecteerd
E47
Zelfdovende televisietoestellen
E48
Er zijn 'zwart op wit'-instructies betreffende de taken die het hotelpersoneel in noodgevallen dient uit te voeren
E49
Het rookbeleid wordt strikt uitgevoerd
E50
Het afvalbehandelingsbeleid wordt strikt uitgevoerd
E51
Er zijn goedgekeurde handbrandblussers van het aërosoltype (sproeistraal) beschikbaar in restaurant en keuken
E52
Goedgekeurde handbrandblussers van het aërosoltype (sproeistraal) voorhanden in de hotelkamers
E53
-
E54
-
E55
-
E56
-
E57
-
E58
-
E59
-
E60
-
E61
Het gehele personeel heeft eenmalig de basisinstructie gevolgd
E62
Het gehele personeel volgt elke 12 maanden de basisinstructie
E63
20% van het personeel heeft eenmalig een praktijk training in het gebruik van handbrandblussers gevolgd
E64
20% van het personeel heeft elke 2 jaar een praktijk training in het gebruik van handbrandblussers gevolgd
E65
Het personeel met specifieke brandbeveiligingstaken heeft eenmalig een praktijk training in het gebruik van handbrandblussers gevolgd
E66
Het personeel met specifieke brandbeveiligingstaken heeft elke 2 jaar een praktijk training in het gebruik van handbrandblussers gevolgd
E67
10% van het personeel heeft eenmalig een bijzondere cursus gevolgd
E68
10% van het personeel heeft jaarlijks een bijzondere cursus gevolgd
E69
Al het personeel met specifieke brandveiligheidstaken (inclusief het personeel in de nachtdienst) heeft een speciale brandpreventie opleiding gevolgd
E70
Al het personeel met specifieke brandveiligheidstaken (inclusief het personeel in de nachtdienst) volgt jaarlijks een speciale brandpreventie opleiding
E71
Er is een persoon verantwoordelijk voor de brandbeveiliging in overeenstemming met nationale norm/ gebruik
E72
Er is een tweede verantwoordelijke voor de brandbeveiliging in overeenstemming met nationale norm/ gebruik
E73
De verantwoordelijke voor de brandbeveiliging neemt in overeenstemming met nationale norm/ gebruik eens in de 3 jaar deel aan herhalingscursussen
E74
De tweede verantwoordelijke voor de brandbeveiliging neemt in overeenstemming met nationale norm/ gebruik eens in de 3 jaar deel aan herhalingscursussen
E75
De verantwoordelijke voor de brandbeveiliging neemt in overeenstemming met nationale norm/ gebruik eens in de 5 jaar deel aan herhalingscursussen
E76
De tweede verantwoordelijke voor de brandbeveiliging neemt in overeenstemming met nationale norm/ gebruik eens in de 5 jaar deel aan herhalingscursussen
E77
Cursus leiding gevende brandveiligheid (gevorderd)
E78
Er wordt jaarlijks een evacuatieoefening gehouden
E79
Er wordt tweejaarlijks een evacuatieoefening gehouden. (geen punten indien E.78 van toepassing is)
E80
Er wordt jaarlijks een speciale evacuatieoefening gehouden
E81
Er wordt tweejaarlijks een speciale evacuatieoefening gehouden.(geen punten indien E.80 van toepassing is)
E82
De hotelmanager heeft de brandveiligheids‘opfris’cursus voor hotelmanagers elke 5 jaar gevolgd. (geen punten als E.83 van toepassing is)
E83
De hotelmanager heeft de brandveiligheids‘opfris’cursus voor hotelmanagers elke 3 jaar gevolgd
E84
Er is altijd getraind personeel (minimum 1) op het terrein van het hotel aanwezig. (geen punten indien E.85/E86 van toepassing is)
E85
Er is altijd getraind personeel (minimum 2) op het terrein van het hotel aanwezig. (geen punten indien E86 van toepassing is)
E86
Er is altijd getraind personeel (meer dan 2) op het terrein van het hotel aanwezig
0

 Opmerkingen:Lijst C - Kern vereisten
existing
Alternatieve mogelijkheid
yes
no
C1.1
Het hotel is gedeeltelijk uitgerust met een rook meldings- en alarmeringssysteem
C1.2
Het hotel is uitgerust met een volledig rookmeldings- en alarmeringssysteem.
existing
Additive
yes
no
C2.1
Er is iemand aangewezen als verantwoordelijke voor de brandveiligheid naar nationale norm/ gebruik
C2.2
Er is een brandveiligheids register waarin zijn opgenomen de gegevens met betrekking tot de brandveiligheidssystemen, procedures van leidinggeven en opleiding.
C2.3
Er is een noodplan.
C2.4
Al het personeel is jaarlijks geïnformeerd over, geïnstrueerd en getraind in brandveiligheid overeenkomstig hun taken en verantwoordelijkheden.
C2.5
Er wordt jaarlijks een standaard evacuatieoefening gehouden.
C2.6
Alle brandbeveiligingssystemen, bijvoorbeeld rook- en brandmelding- en alarmeringssystemen zijn onderworpen aan een regelmatige inspectie en onderhoud door daartoe gekwalificeerde personen.
C2.7
Er worden regelmatig brandrisicobepalingen uitgevoerd bijvoorbeeld aan de hand van een systeem met controlelijsten.
C2.8
Er is altijd getraind personeel (minimum 1) op het terrein van het hotel aanwezig.

 Opmerkingen: