A Biztonságos Szálloda kritériumainak leírását a követelmények katalógusa tartalmazza, amelyet az MBS európai szállodák tűzbiztonsági módszertana MBS methodology for fire safety in European hotels alapnyilatkozatban fogalmazott meg és az Európai ernyőszervezet a vendéglátó ipari HOTREC jelentetett meg. Az értékelés egy sajátos pontrendszerre épül. Az értékelés az ellenőrzési lista alapján kerül végrehajtásra, amely a pontrendszert tartalmazza. Az egyedi ellenőrzési kritérium azt a célt tükrözi, hogy a szállodák tűzbiztonsága megfelelő-e valamint a szálloda vendégek és személyzetének testi épsége biztosított-e.

A minőségügyi embléma megszerzésének kritériumai:

  • – Az M, B és S listában szereplő követelmények teljesítése maximum 2 pontos eltéréssel egyenként (96 – 100 pont)
  • – Alapkövetelmények teljesítése figyelembe véve a szervezési szempontokat és a füstérzékelő berendezéseket (C lista)
  • – legalább 300 pontot elérése

Valamennyi lista megtalálható a ‘Ellenőrzési listá’ menü alatt, ahonnan a listák pdf formátumban is letölthetők.

Mit jelent a megfelelő tűzbiztonság egy szállodában

A tűz terjedésének megakadályozása, a káros hatások minimális szintre való csökkentése valamint különös figyelem forditása a szállodai megelőző tűzvédelemnek. Ez magában foglalja a strukturális tűzvédelmet (például: speciális stratégiai utasítások vagy tűzvédelmi koncepciók kialakítása); műszaki tűzvédelmi rendszereket (mint például tűzjelző rendszerek telepítése és tűzoltó készülékek biztosítása) valamint a szervezési szintű tűzvédelmet (például: tűzriadó tervek elkészítése).
A személyzet oktatása természetesen alapvető fontosságú. A kiképzés célja, hogy a személyzet ismerje a szálloda biztonsági berendezéseit és képesek legyenek tűz esetén a tűzriadó tervben foglaltakat végrehajtani. Csak és kizárólag kiképzett személyzet képes megérteni a könnyen megközelíthető és használható menekülési útvonalak alapvető fontosságát és ők azok, akik különös tekintettel lesznek ezekre a szálloda rendbentartása során.

Nemcsak a tűzmegelőzés, hanem a beavatkozás – vagyis a tűz oltásának megkezdése és az életmentés – is nagyon fontos folyamat. Természetesen ez a tűzoltóság elsődleges feladata, amelyben a személyzetnek korlátozott lehetősége van.
A Biztonságos Szálloda koncepció vallja, hogy a szállodák jó tűzbiztonsága a fenti elemek interakciójának eredményeként érhető el. Ezért a követelménykatalógusban a strukturális tűzvédelemre, a műszaki tűzvédelmi rendszerekre és a szervezési szintű tűzvédelemre vonatkozó szempontok kerültek felsorolásra, amelyek ennélfogva az ellenőrzés alapját képezik. Természetesen a személyzet megfelelő kiképzése is nagy jelentőséggel bír az ellenőrző lista rendszerben.