Safehotel – Az ellenőrzőlista használati útmutatója
1 Célok
Az interaktív verzió lehetőséget biztosít arra, hogy többet tudjon meg a Safehotel ellenőrzőlistákról online. Mint regisztrált felhasználó tárolhatja a szállodá(i)jának az adatait egy későbbi vizsgálat céljából. A regisztráció akkor ajánlott, ha használni kívánja az ellenőrzési listákat rendszeres kockázatértékelés során. Ha nem kíván regisztrálni, az adatai nem kerülnek mentésre. Az ellenőrzési lista rendszere egy olyan eszköz, amely következetes módon igazolni tudja bármely meglévő európai szálloda tűzbiztonsági szintjét. Ez tartalmazza az Európai Bizottság 86/666/EEK számú, meglévő szállodák tűzbiztonságára vonatkozó ajánlásának legfontosabb rendelkezéseit, továbbá a HOTREC által 2010-ben közzétett “Európai szállodák tűzbiztonsági útmutatóját – MBS (Management, Building and Systems = Menedzsment, Építés és Rendszerek) Szállodák Tűzbiztonsági Módszertana”.
2 Auditorok
Egy független és szakértői felülvizsgálat (audit) biztosítása érdekében kizárólag a szállodáktól független (pénzügyi és személyi szempontból) tűzbiztonsági szakértők kerülnek kiválasztásra, akik rendelkeznek a megfelelő képesítéssel, továbbá a Biztonságos Szálloda auditori csoport tagjaiként auditori képzésben részesültek.
3 Használat
Egy biztonsági intézkedést “igen”-nel vagy “nem”-mel kell szükség szerint jelölni a mezőben. Ha van egy szükségtelen érték, például egy menekülési ajtó a csúszó, vagy forgó ajtó mellett, de a szállodának egyáltalán nincs csúszó vagy forgó ajtója, ezt jelölni kell a “nem szükséges” mezőben.
4 Ellenőrző Listák
4.1 Ellenőrző Listák - Alapvető követelmények
Az M, B, és S ellenőrzési listák arra szolgálnak, hogy igazolják az Európai Unió Tanácsának a meglévő szállodák tűzbiztonságára vonatkozó ajánlásának legfontosabb előírásainak és az MBS módszernek való megfelelőséget (Összes pontszám: 100 pont) – M ellenőrzési lista: Kezelés (Management) - Szervezési intézkedések, B ellenőrzési lista: Épület (Building)- Menekülési utak, S ellenőrzési lista: Rendszerek (Systems) – Épületen belüli szolgáltatások.
4.2 E ellenőrzési lista – további követelmények
Az E ellenőrzési lista bizonyos “biztonsági lehetőségeket” tartalmaz, ami javítja a szálloda tűzbiztonságát, mely követelmények bevezetésével, teljesítésével többféle minősítő pont szerezhető.
4.3 C ellenőrzési lista – alapvető követelmények
Az alapvető követelmények arra vonatkoznak, hogy a jó tűzbiztonság menedzsment és a személyzet megfelelő kiképzése alapvető része a szálloda teljes tűzbiztonsági stratégiájának. Továbbá a füstérzékelés elengedhetetlen a vendégek biztonsága érdekében.
4.4 Műszaki előírások és aláírás
Abban az esetben, ha az auditor nem tárolja a kitöltött ellenőrzési listát online verzióban, az auditornak ki kell töltenie a vizsgálat alá vont szálloda nevét és a vizsgálat időpontját, továbbá az auditor saját nevét. A vizsgálat elvégzését követően, az auditor aláírja az ellenőrzési listát és megszámozza azokat, a listák teljességének garantálása érdekében.
4.5 További információk
További információt ad minden bejegyzés a következő jelöléssel: Az adott információt és magyarázatot az M, B, S listákhoz legtöbbször az EU Tanácsának meglévő szállodák tűzbiztonságára vonatkozó ajánlásának, vagy a HOTREC MBS módszerének eredeti szövegéből származik.
4.6 Lehetséges kompenzációs intézkedések
Ha egy bejegyzést a © jelöléssel láttak el, bizonyos kompenzációs intézkedés elfogadható lesz, melyet a “Megjegyzések” rovatban kell jelölni.
4.7 Megjegyzések
Bármely fontos kiegészítő tényt az auditor ebbe a szakaszba jegyez be.
5 A minőségi “Safehotel Star” címke kibocsátása
5.1 Dokumentáció
A teljes ellenőrzési lista tárolása online történik, kivételes esetekben e-mailen is megküldhető a Biztonságos Szálloda Csillag Hivatalához (star@safehotel.org).
5.2 Az elnyerés követelményei
A minősítő jelölés elnyerésének kritériuma az M, B és S listák követelményeinek teljesítése legfeljebb két pontos listánkénti eltéréssel, továbbá a füstérzékelőkkel való felszereltség úgymint a szervezési tűzvédelemmel kapcsolatos alapvető követelmények teljesítése. Legalább 300 pont elérése esetén a tanúsítvány kiadható.
5.3 Költségek és ellátások
A tanúsítás nettó költségei a következőképpen alakulnak: Helyszíni audit: 800 € (amely magában foglalja az utazás költségeit – ha szükséges 1 éjszakai szállást díjmentesen biztosít a szálloda) Tanúsítás: 200 € A szálloda megkapja a tanúsítványt, amely azt jelenti, hogy az adott hotel megfelel az európai szintű szállodai tűzbiztonsági követelményeknek. Ezenkívül kap egy plakettet, amely kihelyezhető a bejárati résznél valamint egy nagyfelbontású Biztonságos Szálloda logót (angol nyelven), amely promóciós célokra felhasználható az érvényesség 3 éve alatt. Továbbá, a szálloda bekerül a Safehotel adatbázisba és megjelenik a www.safehotel.org honlapon, ahonnan hiperlink segítségével a szálloda saját webolda is elérhetővé válik. Az online ellenőrzési lista használata és a regisztráció ingyenes az önaudit céljára valamint telefonon keresztül szívesen adunk felvilágosítást az tanúsítási folyamattal kapcsolatban.
5.4 Érvényességi időszak
A tanúsítvány 3 évig érvényes.