Kryteria do nadania hotelowi znaku bezpieczeństwa “Safehotel-Star” są opisane w katalogu wymagań, które także zostały opublikowane w wydanych przez Zarząd Główny Europejskiego Stowarzyszenia Hotelarzy HOTREC MBS metodykę bezpieczeństwa pożarowego dla hoteli. Ocena następuje za pomocą list kontrolnych i zawiera system punktowy. Każdorazowe kryteria badania odzwierciedlają przy tym główny cel, ochronę przeciwpożarową w hotelach a w tym zagwarantowanie bezpieczeństwa gościom i personelowi.

Znak wysokiej jakości tego bezpieczeństwa przyznawany jest pod następującymi warunkami

  • Spełnienie wymagań zawartych w listach kontrolnych M, B i S z dozwolonym odchyleniem każdorazowo najwyżej 2 punktów (96 – 100 punktów)
  • Spełnienie wymogów podstawowych (lista C) dotycząc wyposażeniu instalacje wykrywania dymu i przedsięwzięcia organizacyjne.
  • Osiągnięcie razem 300 punktów

Wszystkie listy znajdą Państwa w menu ‚listy kontrolne; tam mogą Państwa także pobrać te listy jako pliki pdf.

Właściwa ochrona przeciwpożarowa w hotelach

By uniemożliwić powstawanie pożarów w hotelach oraz zminimalizować ich skutki w razie ich powstania musi się przykładać odpowiednia wagę do profilaktyki pożarowej w hotelach. Dotyczy to ochrony przeciwpożarowej w budynku jak np. przestrzeganie specjalnych wytycznych budowlanych , jak i opracowanie koncepcji ochrony przeciwpożarowej dotyczącej technicznych środków ochrony przeciwpożarowej jak np. instalacje sygnalizacji pożaru, rozmieszczenie urządzeń do gaszenia pożaru (gaśnice) aż do organizacji ochrony przeciwpożarowej. To wszystko powinno znaleźć odzwierciedlenie w odpowiedniej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego hotelu.
Przy tym decydującą rolę odgrywa także przygotowanie personelu . Cel przy tym jest to, by personel znał techniczne urządzenia bezpieczeństwa hotelu i umiał wypełniać przypisane mu zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego w hotelu oraz w szczególności umiał dobrze wykonywać swoje zadania w razie pożaru. Tak rozumie i nie zaniedbuje dla przykładu tylko wyszkolony personel który nie zastawia dróg ewakuacyjnych ozdobami lub. np. wózkiem z bielizna.
Podobnie jak profilaktyka pożarowa ważną role odgrywają działania gaśnicze i ratownicze w wypadku powstania pożaru. To jest w istocie pierwsze zadanie sił ratowniczych i hotelowi pracownice tylko w ograniczonej mierze maja na to wpływ..
Znak “Safehotel-Star” uwzględnia dobre współdziałanie tych składowych dla bezpieczeństwa w hotelach. Tak są ustawiane w katalogu wymagania dotyczące budowlanej ochrony przeciwpożarowej, technicznych środków ochrony przeciwpożarowej i organizacji ochrony przeciwpożarowej. Tak samo ma znaczenie odpowiednie szkolenie personelu w liście kontrolnej szczególną wartościowa pozycję.