De toekenningscriteria van het Safehotel zijn vastgelegd in een catalogus van eisen, die de belangrijkste verklaringen van de MBS methodologie voor brandveiligheid in Europese hotels gepubliceerd door de Europese koepelorganisatie van de horeca HOTREC omvat. De beoordeling is gebaseerd op een puntensysteem. De beoordeling gebeurt aan de hand van een controlelijst die is gekoppeld aan een puntensysteem. De respectievelijke toetsingscriteria weerspiegelen de doelstelling van brandveiligheid in hotels evenals de fysieke veiligheid van de gasten en het personeel.

Toekenningcriteria voor het kwaliteitslabel zijn:

  • Voldoen aan de eisen in de lijsten M, B en S met voor elk een toegestane afwijking van ten hoogste twee puntenr (96 – 100 punten)
  • Voldoen aan de belangrijkste eisen met betrekking tot de organisatorische aspecten en rookdetectie apparatuur (lijst C)
  • Ten minste 300 punten scoren.

U kunt alle lijsten vindt u in het menu ‘Controlelijst’, waar u deze lijsten ook kunt downloaden als pdf – bestanden.

Goede brandveiligheid in hotels
Om te voorkomen dat branden zich in hotel voordoen en om, als ze zich voordoen, hun effecten te beperken, moet er bijzondere aandacht worden besteed aan preventieve brandbeveiliging in hotels. Dit varieert van structurele brandbeveiliging (bv. toepassen van speciale behandeling van de structuur of het uitwerken van brandbeveiligingsconcepten) tot de technische brandbeveiligingssystemen (zoals het installeren van brandmeldinstallaties en brandblussers) en tot de organisatorische brandveiligheid (bv. de opmaak van noodplannen bij brand).

Ook de opleiding van het personeel staat voorop. Het doel van die opleiding bestaat erin het personeel te informeren over de veiligheidsuitrusting van het hotel en het personeel in staat te stellen om de taken uit te voeren die zijn beschreven in de noodplannen bij brand. Alleen getraind personeel begrijpt het absolute belang van gemakkelijk toegankelijke en bruikbare vluchtwegen; daarom zal het personeel daar bijzondere aandacht aan besteden tijdens het dagelijks beheer.

Evenals brandpreventie speelt ook het reageren bij brand – d.w.z. blussen en redden in geval van brand – een belangrijke rol. Dit is echter in de eerste plaats de taak van de brandweer; hotelpersoneel heeft slechts beperkte mogelijkheden.

Het Safehotel – Star concept honoreert goede interactie tussen deze componenten voor de brandveiligheid in hotels. Zo zijn in de catalogus van eisen aspecten van structurele brandbeveiliging, technische brandbeveiligingssystemen en organisatorische brandbeveiliging opgelijst en gecontroleerd. Ook een passende opleiding van het personeel heeft een speciale waarde in het systeem met controlelijsten.