Navodila za uporabo

SAFEHOTEL - Navodila za uporabo interaktivnega seznama
1 Cilji
Interaktivna različica ponuja, da izveste več o SAFEHOTEL kontrolnih listih na spletu. Kot registriran uporabnik lahko shranite podatke o vašem hotelu(ih) za kasnejši pregled. Registracija je priporočljiva, če želite uporabljati kontrolne liste kot orodje za redno oceno tveganja. Če se ne želite registrirati, vaši podatki ne bodo shranjeni. Ti kontrolni listi so orodje za preverjanje ravni požarne varnosti v kateremkoli obstoječem hotelu, na skladen način, po vsej Evropi. Vsebuje najpomembnejše določbe priporočil Evropskega sveta za požarno varnost v obstoječih hotelih 86/666/EEC, kot tudi "Smernice za požarno varnost v evropskih hotelih - Hotel Fire Safety MBS (Management, Building in Systems) Metodologija" na voljo na HOTREC v letu 2010.
2 Revizorji
Da bi zagotovili neodvisno in strokovno izvedbo revizije požarne varnosti izvedencev, neodvisnih (finančno ali osebno) od hotela, so izbrani le kvalificirani strokovnjaki in ustrezno usposobljeni člani Safehotel revizijskega tima.
3 Uporaba
Stopnja varnosti je izražena z “da” ali “ne “-primerno označi. V primeru ko na objektu ni nobenega zahtevanega merila (npr. zasilni izhod poleg drsnih ali vrtečih vrat, a hotel nima drsnih ne vrtečih vrat), takrat se označi polje “ni zahtevanega”.
4 Kontrolni listi
4.1 Kontrolni listi - osnovne zahteve
Kontrolni listi M, B, S se uporabljajo za potrditev ali so zahteve EU priporočil na področju požarne varnosti v obstoječih hotelih upoštevane in izpolnjujejo zahteve po metodologiji MBS (Skupen dosežek: 100 točk). Kontrolni list M: Management – Organizacijski ukrepi, Kontrolni list B: Building - Evakuacijske poti in Kontrolni list S: Systems – Požarnovarnostni ukrepi.
4.2 Kontrolni list E – dodatne zahteve
Kontrolni list BZ vsebuje določene ''opcije varnosti'', ki izboljšujejo požarno varnost hotela; z izvajanjem teh ukrepov je mogoče pridobiti različno število točk kakovost.
4.3 Kontrolni list C – bistvene zahteve
Bistvene zahteve odražajo, da je lahko dobro upravljanje požarne varnosti in ustrezno usposabljanje osebja, temeljni del celotne strategije požarne varnosti za hotele. Poleg tega, je odkrivanje dima nujno za varnost gostov.
4.4 Pripombe in podpisi
V primeru, da preglednik ne shranjuje izpolnjenih kontrolnih listov na spletu, mora preglednik izpolniti ime, datum in ime hotela pred kontrolnim pregledom. Po zaključku kontrolnega pregleda, mora preglednik podpisati kontrolne liste in jih oštevilčiti, da se zagotovi celovitost kontrolnih listov.
4.5 Dodatne informacije
Na vsaki drugi strani vsakega kontrolnega lista se za vsak prostor označen z 'C' nahajajo vse dodatne informacije. Informacije in razlage podane na listih M, B in S so več ali manj povzete po originalnem besedilu EU svet zadolžen za požarno varnost v obstoječih hotelih ali po metodologiji MBS, združenja HOTREC.
4.6 Možne nadomestne stopnje
Če je vhod označen s © je sprejemljiva določena nadomestna stopnja. Nadomestne stopnje so omenjene na zadnji strani kontrolnega lista. V primeru da je nadomestna stopnja utemeljena, mora preglednik to vpisati pod rubriko “Komentarji”.
4.7 Komentarji
V to rubriko se vpišejo katerakoli pomembna dodatna dejstva, katera so bila opažena.
5 Pogoji za izdajo certifikata "Safehotel-Star"
5.1 Dokumentacija
Zaključeni kontrolni listi so shranjeni na spletu. V izjemnih primerih pa ga je potrebno poslati po elektronski pošti (star@safehotel.org) v Urad SafeHotel-Star.
5.2 Merila za dodelitev znaka kakovosti
Merila za dodelitev znaka kakovosti so • izpolnjevanje zahtev s kontrolnih listov M, B in S; vsak z dovoljenim odklonom največ dveh točk (96 – 100 točk), • izpolnjevanje bistvenih zahtev, • zbir najmanj 300 točk.
5.3 Stroški in zaloge
Neto stroški certificiranja so naslednji: Revizija na samem kraju: 800 € (potni stroški so vključeni - če je potrebno 1 nočitev brezplačno, to je potrebno zagotoviti s hotelom). Certificiranje: 200 € Hotel bo prejel certifikat, iz katerega je razvidno, da hotel izpolnjuje evropske zahteve za požarno varnost v hotelih, pa tudi plaketo, ki je primerna tudi za pritrditev na zunanjo stran vhoda, kot tudi logotip Safehotel, ki je, z visoka ločljivostjo, primeren tudi za promocijske namene med 3 letno veljavnostjo certifikat. Poleg tega pa se hotel uvrstit v bazo Safehotel in je prikazan na www.safehotel.org, vključno s spletno povezavo na hotelsko spletno stran. Brezplačni sta registracija in uporaba spletnih kontrolnih listov za namen lastne revizije, kakor tudi s posvetovanje po telefonu, za razjasnitev vprašanj, povezanih s postopkom certificiranja.
5.4 Veljavnostjo certifikat
Potrdilo velja za obdobje 3 let