Controlelijst - Instructie voor gebruik
1 Doel
De interactieve versie biedt de mogelijkheid meer aan de weet te komen over de online SAFEHOTEL controlelijsten (checklists). Als aangemelde gebruiker kunt u de gegevens van uw hotel(s) opslaan zodat u ze later kunt controleren. Aanmelding wordt aanbevolen indien u de controlelijsten wilt gebruiken als instrument bij regelmatig terugkerende risico evaluaties. Indien u zich niet aanmeldt worden uw gegevens niet bewaard. Dit controlelijst-systeem is een instrument om op consistente wijze het brandveiligheidsniveau te bepalen van elk bestaand hotel in Europa. Het systeem bevat de belangrijkste voorzieningen uit de Aanbeveling van de Europese Raad betreffende Brandbeveiliging in Bestaande Hotels 86/666/EEG zowel als uit de, door HOTREC in 2010 ter beschikking gestelde "Guidelines to fire safety in European hotels - Hotel Fire Safety MBS (Management, Building and Systems) Methodology".
2 Auditors
Om een onafhankelijke en deskundige uitvoering van de audit te verzekeren worden uitsluitend brandveiligheidsexperts geselecteerd die onafhankelijk zijn van het hotel (financieel of persoonlijk); deze zijn gekwalificeerde professionals en zijn adequaat opgeleide leden van de Safehotel - auditor – team.
3 Gebruik
Een veiligheidsmaatregel of -voorziening wordt, in overeenstemming met de aangetroffen situatie met "ja"of "nee" aangegeven. Indien het een niet vereiste maatregel of voorziening betreft, zoals bijvoorbeeld een vluchtdeur naast een schuif- of draaideur in een hotel waar schuif- en draaideuren niet zijn toegepast, wordt dit gemarkeerd in de kolom "niet van toepassing".
4 Controlelijsten
4.1 Controlelijsten - basis vereisten
De Controlelijsten M, B, S worden gebruikt om te controleren of de belangrijkste voorzieningen uit de Aanbeveling van de Europese Raad betreffende Brandbeveiliging in Bestaande Hotels en de MBS methode aanwezig zijn (Maximaal te behalen: 100 punten) - Checklist M: Management - Organisatorische maatregelen - Checklist B: Gebouw - Vluchtwegen - Checklist S: Systemen - Building services??
4.2 Controlelijsten - aanvullende maatregelen en voorzieningen
In Checklist E worden bepaalde "optionele veiligheidsvoorzieningen (-maatregelen)" omschreven die de brandveiligheid in het hotel verhogen, diverse kwaliteitspunten zijn door het gebruik van deze optionele middelen te behalen.
4.3 Basis vereisten
Uit de basis vereisten blijkt dat een goede brandveiligheidshuishouding en adequate training van het hotelpersoneel fundamentele onderdelen zijn van de totale brandveiligheidsstrategie in hotels. Daarenboven is rookdetectie onontbeerlijk voor de veiligheid van de gasten.
4.4 Specificaties en handtekening
In het uitzonderlijke geval dat de auditor de volledige controlelijst niet online opslaat, moet de auditor zijn naam, de datum en de naam van het hotel onder toezicht invullen. Na afronding van de inspectie moet de inspecteur de controlelijsten nummeren en ondertekenen om de volledigheid van de lijsten te waarborgen.
4.5 Aanvullende informatie
Aanvullende informatie is bechikbaar bij elke met een "%" gemarkeerde omschrijving. De informatie en de verklaringen die voorkomen op de lijsten M, B en S zijn voor het grootste deel afkomstig van de oorspronkelijke teksten van de Aanbeveling van de EU-raad betreffende brandveiligheid in bestaande hotels dan wel van de MBS methode van HOTREC.
4.6 Mogelijke maatregelen en voorzieningen ter compensatie
Is een regel met © gemarkeerd dan dan is een bepaalde mate van compensatie toegestaan, dit dient vermeld te zijn onder "Opmerkingen".
4.7 Opmerkingen
De inspecteur kan onder deze kop elk belangrijk gegeven noteren.
5 Afgifte van de kwaliteitsaanduiding "Safehotel-Ster"
5.1 Documentatie
De ingevulde controlelijst wordt online opgeslagen, in uitzonderlijke gevallen moet die worden verstuurd via email ( star@safehotel.org ) aan het Safehotel - Star Bureau.
5.2 Toekenningscriteria
Criteria voor de toekenning van het kwaliteitslabel zijn zowel voldoen aan de eisen in de lijsten M , B en S ,met voor elk een toegestane afwijking van ten hoogste twee punten en voldoen aan de uitrusting met rookmelders evenals voldoen aan de belangrijkste eisen in relatie tot de organisatorische brandbeveiliging. Bij het maken van ten minste 300 punten, kan het certificaat worden afgeleverd.
5.3 Kosten en benodigdheden
De netto kosten van de certificering zijn de volgend : On - Site audit : 800 € ( reiskosten zijn inbegrepen - indien nodig moet 1 overnachting gratis worden verstrekt door het hotel ) Certificering : 200 € Het hotel zal een certificaat ontvangen waarin wordt erkend dat het hotel voldoet aan de Europese eisen voor de brandveiligheid in hotels evenals een plaquette, die ook geschikt is om te worden bevestigd buiten bij de ingang alsook het Safehotel logo, dit is een hoge resolutie afbeelding geschikt voor promotionele doeleinden tijdens de 3 jarige geldigheidsduur van het certificaat. Bovendien wordt het hotel opgenomen in de Safehotel databank en wordt het hotel afgebeeld op de site www.safehotel.org met een hyperlink naar de eigen website van het hotel. Kosteloos zijn de registratie en het gebruik van de online checklist met het doel deze te gebruiken voor de “self – audit” evenals het telefonisch overleg om kwesties met betrekking tot het certificatieproces te verduidelijken.
5.4 Geldigheidsduur
Het certificaat is 3 jaar geldig.