Kontrolní list S - Systémy - Instalace
Hotel: Free trial / self audit
stávající
Osvětlení/nouzové osvětlení
ano
ne
n.p.
body
Systém elektrického osvětlení
 
1
Elektroinstalace v bezpečném stavu
 
1
Nouzové osvětlení únikových cest
 
1
stávající
Vytápění
ano
ne
n.p.
body
Kotelna splňující dané požadavky
 
1
Hlavní uzávěr přívodu kapalných nebo plynných paliv
 
1
Hlavní uzávěr plynu
 
1
Propan-butan (LPG) skladovaný volně mimo objekt
 
1
Jednotlivá napevno instalovaná topná tělesa řádně instalována a udržována
 
1
Návody pro použití topných těles vyvěšeny na viditelném místě
 
1
stávající
Ventilace
ano
ne
n.p.
body
Hlavní uzávěr ventilace
 
1
stávající
Osobní a nákladní výtahy
ano
ne
n.p.
body
Výtahy splňují požadavky výrobce i bezpečnostních předpisů
 
1
stávající
Prostředky a zařízení pro hašení požáru
ano
ne
n.p.
body
Zařízení pro hašení požárů požadovaných vlastností
 
1
Zařízení pro hašení požárů rozmístěna na správných, tj. přístupných místech
1
Zařízení pro hašení požárů snadno dostupná a provozuschopná (revidovaná)
 
1
Zařízení pro hašení požárů jasně označena
 
1
Pravidelná údržba zařízení pro hašení požárů (revize, kontroly provozuschopnosti)
 
1
stávající
Signalizace a vyhlášení poplachu
ano
ne
n.p.
body
Akustická signalizace požárního poplachu požadovaných vlastností
 
1
Spolehlivý způsob vyhlášení poplachu záchranným službám (pult centrální ochrany)
 
1
 Bemerkungen
Total 14