Sjekkliste S - Aktive tiltak - tekniske tiltak
Hotel: Free trial / self audit
eksisteren
Lys og nødlys
ja
no
i.n.
poeng
Elektrisk lyssystem
 
1
Elektrisk anlegg i god tilstand
 
1
Nødbelysning i rømningsvei
 
1
eksisteren
Oppvarming
ja
no
i.n.
poeng
Fyrrom i påkrevd kvalitet
 
1
Hovedavstengningsventil for væske- og gassbrensel
 
1
Hovedstengeventil for hovedgassforsyning
 
1
Tank for flytende petroleumsgass lagret på utsiden
 
1
Faste individuelle ovner installert sikkert og jevnlig vedlikeholdt
 
1
Instruksjoner for bruk av faste individuelle ovner må være oppslått lett synlig
 
1
eksisteren
Ventilasjon
ja
no
i.n.
poeng
Hovedbryter for ventilasjon
 
1
eksisteren
Person- og vareheis
ja
no
i.n.
poeng
Heisene oppfyller gjeldende standarder
 
1
eksisteren
Manuelt slokkeutstyr
ja
no
i.n.
poeng
Brannslokkingsutstyr i påkrevd kvalitet
 
1
Riktig plassering av brannslokkingsutstyr
1
Brannslokkingsutstyr lett tilgjengelig og i god stand
 
1
Plassering av brannslokkingsutstyr godt markert
 
1
Vedlikehold av brannslokkingsutstyr
 
1
eksisteren
Alarm og varsling
ja
no
i.n.
poeng
Akustisk alarm i påkrevd kvalitet
 
1
Pålitelig varsling av nødetater
 
1
 Bemerkungen
Total 13