Lista S - Systemy techniczne
Hotel: Free trial / self audit
wystepuje
Światło / Oświetlenie ewakuacyjne
tak
nie
n.erf.
punkty
System oświetlenia elektrycznego
 
1
Instalacja elektryczna znajduje się w dobrym stanie
 
1
Oświetlenie awaryjne dróg ewakuacyjnych
 
1
wystepuje
Ogrzewanie
tak
nie
n.erf.
punkty
Pomieszczenie kotłowni wydzielone pożarowo
 
1
Wyłącznik awaryjny zasilania w paliwa płynne i gazowe
 
1
Wyłącznik awaryjny zasilania w gaz
 
1
Składowanie paliw płynnych poza budynkiem
 
1
Bezpieczne montowanie na stałe miejscowego sprzętu grzewczego i jego regularna konserwacja
 
1
Instrukcja obsługi umieszczona w widocznym miejscu na urządzeniach grzewczych
 
1
wystepuje
Wentylacja
tak
nie
n.erf.
punkty
Wyłącznik awaryjny wentylacji
 
1
wystepuje
Windy osobowe i towarowe
tak
nie
n.erf.
punkty
Windy zgodne z standardami stosowanym w przemyśle i w zakresie bezpieczeństwa
 
1
wystepuje
Sprzęt do zwalczania pożarów
tak
nie
n.erf.
punkty
Sprzęt do zwalczania pożarów posiada certyfikaty i /lub świadectwa dopuszczenia w UE
 
1
Sprzęt do zwalczania pożarów umieszczony we właściwym miejscu
1
Sprzęt do zwalczania pożarów sprawny i łatwo dostępny
 
1
Sprzęt do zwalczania pożarów oznakowany zgodnie z przepisami
 
1
Sprzęt do zwalczania pożarów jest regularnie konserwowany
 
1
wystepuje
Alarmowanie i wzywanie pilnej pomocy
tak
nie
n.erf.
punkty
System akustycznego alarmowania np. DSO posiada certyfikat i /lub świadectwo dopuszczenia w UE
 
1
Niezawodnie działające urządzenie do wzywania pomocy
 
1
 Bemerkungen
Total 16