Λίστα ελέγχου S - Συστήματα- Εγκαταστάσεις
Hotel: Free trial / self audit
existing
Φωτισμός / Φωτισμός ασφαλείας
yes
no
n.rq.
points
Ηλεκτρικό σύστημα φωτισμού
 
1
Ηλεκτρική εγκατάσταση σε ασφαλή κατάσταση
 
1
Σύστημα φωτισμού έκτακτης ανάγκης στις οδεύσεις διαφυγής
 
1
existing
Θέρμανση
yes
no
n.rq.
points
Λεβητοστάσιο απαιτούμενης ποιότητας
 
1
Γενικός διακόπτης για την προμήθεια υγρού ή αέριου καυσίμου
 
1
Γενικός διακόπτης κύριας παροχής αερίου
 
1
Το υγραέριο σε μεγάλες ποσότητες, τοποθετείται εξωτερικά
 
1
Ατομικές μονάδες θέρμανσης εγκαθίστανται με ασφάλεια και να συντηρούνται τακτικά
 
1
Οι οδηγίες για τις ατομικές μονάδες θέρμανσης, πρέπει να είναι αναρτημένες ευκρινώς.
 
1
existing
Εξαερισμός
yes
no
n.rq.
points
Γενικός διακόπτης για τον εξαερισμό
 
1
existing
Ανελκυστήρες επιβατών και εμπορευμάτων
yes
no
n.rq.
points
Οι ανελκυστήρες πληρούν τα βιομηχανικά πρότυπα και τα πρότυπα ασφαλείας
 
1
existing
Εγχειρίδιο εξοπλισμού πυρόσβεσης
yes
no
n.rq.
points
Πυροσβεστικός εξοπλισμός απαιτούμενης ποιότητας
 
1
Πυροσβεστικός εξοπλισμός τοποθετημένος στο σωστό μέρος
1
Ο πυροσβεστικός εξοπλισμός να είναι εύκολα προσβάσιμος και σε καλή κατάσταση
 
1
Ο πυροσβεστικός εξοπλισμός να είναι ευκρινώς επισημασμένος
 
1
Συντήρηση του πυροσβεστικού εξοπλισμού
 
1
existing
Συναγερμός και προειδοποίηση
yes
no
n.rq.
points
Ακουστικό σύστημα συναγερμού της απαιτούμενης ποιότητας
 
1
Αξιόπιστο μέσο ειδοποίησης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης
 
1
 Bemerkungen
Total 13