Kontrolní list B - Budova - Únikové cesty
Hotel: Free trial / self audit
stávající
Konstrukce & Dveře
ano
ne
n.p.
body
Jednotlivé požární úseky, dělení na požární úseky.
1
Dostatečně široké únikové cesty.
 
1
Únikové cesty chráněné proti šíření požáru a/nebo kouře.
 
1
Únikové cesty k východu z budovy musí být co nejkratší.
1
Osoby mohou bezpečně pobývat v prostoru únikové cesty, dokud nedosáhnou východu z budovy.
1
Slepé chodby musí být co nejkratší a musí být chráněny proti účinkům požáru.
1
Prostory s vysokým požárním nebezpečím musí být (požárně) odděleny od únikových cest.
1
Dostatečný počet únikových schodišť.
1
Úniková schodiště oddělena (chráněná úniková cesta).
 
1
Světlík nebo okno určené k větrání schodiště v jeho horní části.
1
Únikové cesty vždy dostupné, volné.
 
1
Dveře hotelového pokoje vždy snadno ovladatelné ze strany pokoje.
 
1
Vstupní dveře do únikových schodišť mají z hlediska požární bezpečnosti požadované vlastnosti (např. požadovanou požární odolnost, jsou kouřotěsné, se samozavíračem apod.).
1
Dveře oddělující schodiště a suterén mají z hlediska požární bezpečnosti požadované vlastnosti (např. požadovanou požární odolnost, jsou kouřotěsné, se samozavíračem apod.).
1
Dveře oddělující pokoje a únikové cesty mají z hlediska požární bezpečnosti požadované vlastnosti (např. požadovanou požární odolnost, jsou kouřotěsné, se samozavíračem apod.).
1
Dveře oddělující prostory s vyšší mírou požárního nebezpečí a únikové cesty mají z hlediska požární bezpečnosti požadované vlastnosti (např. požadovanou požární odolností, jsou kouřotěsné, se samozavíračem apod.).
1
stávající
Interiér
ano
ne
n.p.
body
Na únikových cestách se nevyskytují žádné překážky.
1
Na únikových cestách se nevyskytují žádná zrcadla, která by mohla zmást unikající osoby ze správného směru úniku.
 
1
Únikové dveře nejsou zablokovány pro případ zásahu jednotek hasičů.
 
1
Interiérové povrchové úpravy a dekorace mají z hlediska požární bezpečnosti požadované vlastnosti.
 
1
Osvětlení únikových cest a východů musí být zabezpečeno nouzovým osvětlením.
 
1
Únikové komunikace odpovídajícím způsobem označeny standardními bezpečnostními symboly.
 
1
Instalace směrových ukazatelů (vysměrování únikových cest).
 
1
Bezpečnostní instrukce pro zaměstnance a hosty hotelu viditelně umístěny ve vstupní hale.
 
1
Na každém podlaží jednoduchý plánek.
 
1
Bezpečnostní instrukce pro hosty viditelně umístěny v každém pokoji.
 
1
Jednoduchý plánek v každém pokoji.
 
1
 Bemerkungen
Total 26