SAFEHOTEL – Kontrolní list E Extra – Speciální požadavky
Hotel: Free trial / self audit
stávající
SAFEHOTEL – Kontrolní list E Extra – Speciální požadavky
ano
ne
body
Bezdrátový systém detekce kouře a vnitřní poplachový systém v každém pokoji (bez bodů, pokud je splněn požadavek bodu E.03)
30
Hotel částečně vybaven automatickým systémem detekce kouře a poplachovým systémem (bez bodů, pokud je splněn požadavek bodu E.03)
50
Hotel plně vybaven automatickým systémem detekce kouře a poplachovým systémem
110
Údržba poplachového systému a systému detekce kouře a požáru
0
Hotel částečně vybaven sprinklery (bez bodů, pokud je splněn požadavek bodu E.06)
65
Hotel kompletně vybaven sprinklery
165
Údržba sprinklerů
0
Možnost automatického ohlášení požáru hasičům
10
Speciální zařízení/alarmy určené hostům, kteří nejsou schopni reagovat na akustický poplach
10
Kouřová sekce v horizontálních únikových cestách nepřesahující 30 m
5
Dveře na rozhraní kouřových sekcí (kouřotěsné dveře) jsou samozavírací
10
Dveře na rozhraní kouřových sekcí (kouřotěsné dveře), které jsou udržovány v otevřené poloze magnetickým zařízením a automaticky se zavírají v případě signalizace kouřových nebo požárních hlásičů (EPS)
5
Dveře na rozhraní kouřových sekcí (kouřotěsné dveře), které jsou udržovány v otevřené poloze magnetickým zařízením, a které mohou být automaticky uzavřeny v případě signalizace kouřových nebo požárních hlásičů (EPS)
10
Údržba dělících kouřotěsných dveří
0
Odvětrací zařízení v únikových cestách
5
Odvětrací zařízení na schodištích (bez bodů, pokud je splněn požadavek bodu E.17)
10
Přetlakové větrání na schodištích
10
Údržba odvětracích zařízení a/nebo systémů přetlakového odvětrání
0
Venkovní úniková schodiště
10
Každý pokoj tvoří samostatný požární a kouřový úsek (sekce)
20
Pokoje oddělené konstrukcemi (zdmi) s požární odolností
15
V hotelových pokojích jsou zamozavírací dveře, ne samozamykací
10
Bez suterénních prostor (nepodsklepeno)
5
Suterén (podzemní podlaží) oddělený od zbývající části schodiště 2 kusy dveří
5
Evakuační výtahy
10
Požární výtahy
10
Preventivní požární prohlídky každých 12 měsíců
10
Preventivní požární prohlídky každých 24 měsíců (bez bodů, pokud platí bod E.27)
5
-
0
-
0
Požárně bezpečnostní instrukce
5
Užití piktogramů, umístěny ve vstupní hale
5
Užití piktogramů, umístěny v každém pokoji
5
Bezpečnostní instrukce poskytnuty hostům prostřednictvím TV při příjezdu hostů dle požadavků v místním jazyce a v dalších jazycích dle standardní klientely
5
Bezpečnostní instrukce poskytnuty prostřednictvím domácího rozhlasu dle požadavků v místním jazyce a v dalších jazycích dle standardní klientely (bez bodů, pokud platí bod E.34)
5
Automatický evakuační systém
10
Možnost přímé volby evropského čísla tísňového volání 112 z každého hotelového pokoje, bez předvolby
5
Evakuační kukly (PARAT maska) pro každé lůžko
10
Další informace pro hosty, kteří potřebují v případě požáru speciální pomoc
10
Místní jednotka v obsazení min. 1+5 hasičů bude na místě do 10 minut
5
"Registr hostů" ("Kniha hostů") s počtem ubytovaných osob je trvale k dispozici
5
"Registr hostů" ("Kniha hostů"), kteří potřebují v případě požáru speciální pomoc, jejich konkrétní počet a čísla pokojů
5
Únikový plán – orientační plán (grafická část evakuačního plánu) nebo adekvátní dokumentace
5
Značení únikových cest (vysměrování) při podlaze
10
Nástěnné hydranty (hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí) EN 671/1
10
Revize elektroinstalace každých 12 měsíců prostřednictvím odborně způsobilé osoby
5
Samozhášecí TV
5
Písemné instrukce pro hotelový personál, jak se chovat v případě mimořádné události (textová část evakuačního plánu)
5
Striktně prosazovaná protikuřácká nařízení
10
Striktně prosazovaná "protiodpadková" nařízení
10
Certifikované aerosolové hasicí přístroje (spreje) v restauraci a v kuchyni
10
Certifikované aerosolové hasicí přístroje (spreje) v pokojích pro hosty
10
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
Každý zaměstnanec obdržel jednou základní instrukce
1
Každý zaměstnanec obdrží základní instrukce každých 12 měsíců
5
20% personálu se jednou zúčastnilo praktického výcviku s hasicími přístroji
5
20% personálu se účastní praktického výcviku s hasicími přístroji jednou za dva roky
10
Personál se specifickými úkoly v oblasti PO (požární hlídka) se jednou zúčastnil praktického výcviku s hasicími přístroji
10
Personál se specifickými úkoly v oblasti PO (požární hlídka) se účastní praktického výcviku s hasicími přístroji každých 24 měsíců
10
10% personálu obdrželo jednou speciální instrukce
5
10% personálu obdrží speciální instrukce každých 12 měsíců
10
Veškerý personál se specifickými úkoly v oblasti PO (včetně noční směny) se zúčastnil speciálního školení požární prevence
20
Veškerý personál se specifickými úkoly v oblasti PO (včetně noční směny) se účastní speciálního školení požární prevence jednou za 12 měsíců
20
Osoba odpovědná za požární bezpečnost v souladu s národní normou/praxí
15
Další osoba odpovědná za požární bezpečnost v souladu s národní normou/praxí
10
Osoba odpovědná za požární bezpečnost v souladu s národní normou/praxí, která si své znalosti obnovuje každé 3 roky
25
Další osoba odpovědná za požární bezpečnost v souladu s národní normou/praxí, která si své znalosti obnovuje jednou za 3 roky
25
Osoba odpovědná za požární bezpečnost v souladu s národní normou/praxí, která si své znalosti obnovuje každých 5 let
15
Další osoba odpovědná za požární bezpečnost v souladu s národní normou/praxí, která si své znalosti obnovuje každých 5 let
15
Úroveň požární bezpečnosti managementu (pokročilá)
40
Standardní nácvik evakuace prováděný jednou za 12 měsíců
10
Standardní nácvik evakuace prováděný jednou za 24 měsíců (bez bodů, pokud je splněno E.78)
5
Pokročilý nácvik evakuace prováděný jednou za 12 měsíců
20
Pokročilý nácvik evakuace prováděný jednou za 24 měsíců (bez bodů, pokud je splněno E.80)
10
Hotelový manažer se účastnil kurzu požární bezpečnosti pro hotelové manažery a ten si obnovuje každých 5 let (bez bodů, pokud je splněno E. 83)
5
Hotelový manažer se účastnil kurzu požární bezpečnosti pro hotelové manažery a ten si obnovuje každé 3 roky
15
Školený personál (minimálně 1 osoba) vždy k dispozici v prostorách hotelu (bez bodu, pokud je splněno E.85/E.86)
5
Školený personál (minimálně 2 osoby) vždy k dispozici v protorách hotelu (bez bodu, pokud je splněno E.86)
10
Školený personál (více než 2 osoby) vždy k dispozici v protorách hotelu
15
 Bemerkungen
Total 501