List S – Sistemi

Kontrolni list S - Sistemi
Hotel: Free trial / self audit
obstoječe
Razsvetljava/varnostna razsvetljava
da
ne
n.z.
točke
Sistem razsvetljave z elektriko
 
1
Električne instalacije so dobro vzdrževane
 
1
Sistem varnostne razsvetljave na evakuacijskih poteh
 
1
obstoječe
Ogrevanje
da
ne
n.z.
točke
Kurilnica zahtevane kakovosti
 
1
Naprava za splošen izklop oskrbe s tekočimi ali plinastimi gorivi
 
1
Naprava za splošen izklop oskrbe s plinom na glavnem vodu (glavna plinska požarna pipa)
 
1
Utekočinjen naftni plin skladiščen izven objekta
 
1
Grelna telesa so redno vzdrževana in varno nameščena
 
1
Navodila za uporabo samostojnih grelnih teles morajo biti izobešena na vidnem mestu
 
1
obstoječe
Prezračevanje
da
ne
n.z.
točke
Stikalo za splošen izklop prezračevalnega sistema
 
1
obstoječe
Osebna in tovorna dvigala
da
ne
n.z.
točke
Dvigala ustrezajo industrijskim in varnostnim standardom
 
1
obstoječe
Oprema za gašenje
da
ne
n.z.
točke
Oprema za gašenje zahtevane kakovosti
 
1
Oprema za gašenje nameščena na pravem mestu
1
Oprema za gašenje je pravilno delujoča in lahko dostopna
 
1
Oprema za gašenje je primerno označena
 
1
Vzdrževanje opreme za gašenje požarov
 
1
obstoječe
Alarm in alarmiranje
da
ne
n.z.
točke
Zvočni alarmni sistem zahtevane kakovosti
 
1
Zanesljivi viri za alarmiranje reševalnih služb
 
1
 Bemerkungen
Total 18 
S2.2 - kuhinja - magnetni ventili za izklop plina
S2.5 - kuhalnik za vročo vodo v sobi?
S3.1 - vzorčne komore v prezračevalnih jaških
S4.1 - Zadnji pregled ZVD d.d. 4.2.2016 - vse OK
S6.2 - VNC Stinger d.o.o od 1.3.2016 dalje