Seznam S - Sistemi
Hotel: Free trial / self audit
obstoječe
Razsvetljava/varnostna razsvetljava
da
ne
n.z.
točke
Električna razsvetljava
 
1
Električna napeljava je v dobrem stanju
 
1
Na evakuacijskih poteh je varnostna razsvetljava
 
1
obstoječe
Ogrevanje
da
ne
n.z.
točke
Kurilnica je zahtevane kakovosti
 
1
Ventili za prekinitev oskrbe s tekočimi in plinskimi gorivi
 
1
Glavna plinska zaporna pipa
 
1
Utekočinjen plin se shranjuje izven stavbe
 
1
Posamezne vgrajene naprave za ogrevanje so varno nameščene in redno vzdrževane
 
1
Navodila za uporabo posameznih vgrajenih naprav za ogrevanje so dobro vidna
 
1
obstoječe
Prezračevanje
da
ne
n.z.
točke
Prezračevanje ima stikalo za izklop v sili
 
1
obstoječe
Osebna in tovorna dvigala
da
ne
n.z.
točke
Dvigala ustrezajo produktnim in varnostnim standardom
 
1
obstoječe
Gasilniki
da
ne
n.z.
točke
Gasilniki so zahtevane kakovosti
 
1
Gasilniki so na ustreznih mestih
1
Gasilniki so lahko dostopni in brezhibni
 
1
Gasilniki so jasno označeni
 
1
Gasilniki so redno vzdrževani
 
1
obstoječe
Alarmiranje in obveščanje v sili
da
ne
n.z.
točke
Zvočni alarmni sistem je zahtevane kakovosti
 
1
Zanesljive naprave za klic v sili (112)
 
1
 Bemerkungen
Total 14