List M – Management

Checklist M – Management
Hotel: Free trial / self audit
existing
Responsibility for fire safety
yes
no
points
Responsible person for fire safety nominated
6
existing
Fire safety register
yes
no
points
Fire safety register available for inspection (hard copy or electronic format)
6
Responsible person for the fire safety register nominated
1
Fire safety register regularly updated
1
existing
Emergency response plan
yes
no
points
Emergency response plan available for inspection (hard copy or electronic format)
5
Responsible person for the emergency response plan nominated
1
Emergency response plan regularly updated
1
existing
Staff fire safety training
yes
no
points
All staff has been given appropriate information, instructions and training on appointment and a regular basis
5
Staff with specific fire protection tasks (including staff present at night) has received special fire prevention training
3
Training documented in the Fire Safety Register
1
existing
Evacuation exercise
yes
no
points
Evacuation of the hotel described in the emergency response plan
3
Basic evacuation exercise carried out on a regular basis
4
Evacuation exercise documented in the Fire Safety Register
1
existing
Inspection and maintenance
yes
no
points
Regular management checks performed as described in the Fire Safety Register
3
Qualified persons performed inspections, tests and maintenance
3
Inspections, tests and maintenance recorded in the Fire Safety Register
3
existing
Fire risk assessment
yes
no
points
Fire Risk Assessment carried out regularly
7
Documentation of the results of the fire risk assessment available
1
35
 Bemerkungen
M1.1 - Pooblastilo za opravljanje strokovnih nalog s strani Uprave
M3.3 - Potrebno posodobiti v letu 2016 - nova služba varovanja
M5.1 - V pripravi so novi POžarni načrti. Delno poisano že v POžarnem redu in posebnih navodilih
M5.2 - 2x letno
M7.1 - Letni pregled stanja VPP - zapisniki. Preveriti vsebino obrazca
M7.2 - Ocena požarne varnosti za GHT