Lijst M – Beheer
Hotel: Free trial / self audit
existing
Verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid
yes
no
points
Er is iemand aangewezen als verantwoordelijke voor de brandveiligheid
6
existing
Brandveiligheidsregister
yes
no
points
Het brandveiligheidsregister is beschikbaar voor controle (op papier of digitaal)
6
De verantwoordelijke persoon voor de brandveiligheid is aangewezen
1
Het brandveiligheidsregister wordt regelmatig bijgehouden
1
existing
Noodplan in geval van brand en andere alarmerende omstandigheden
yes
no
points
Een plan van aanpak (noodplan) in geval van brand en andere alarmerende omstandigheden is beschikbaar voor controle (op papier of digitaal)
5
Er is iemand aangewezen als verantwoordelijke voor het plan van aanpak (noodplan).
1
Het noodplan is regelmatig geactualiseerd
1
existing
Brandveiligheidstraining personeel
yes
no
points
Het gehele personeel beschikt over de benodigde informatie en heeft regelmatig training en instructie gekregen
5
Het personeel belast met brandbeveiligingstaken (met inbegrip van het nacht personeel) is getraind in brandpreventie
3
De training is vermeld in het brandveiligheidsregister
1
existing
Ontruimingsoefening
yes
no
points
De ontruiming van het hotel is beschreven in het noodplan
3
Eenvoudige ontruimingsoefeningen worden regelmatig gehouden
4
De ontruimingsoefening is beschreven in het brandveiligheidsregister
1
existing
Inspectie en onderhoud
yes
no
points
Normale beheercontroles zijn uitgevoerd zoals beschreven in het brandveiligheidsregister
3
Gekwalificeerd personeel voert de inspecties, tests en het onderhoud uit
3
De inspecties, tests en het onderhoud zijn opgenomen in het brandveiligheidsregister
3
existing
Brandrisico analyse
yes
no
points
Regelmatig wordt het brandrisico bepaald
7
De beschrijving van de uitkomsten van de brandrisicobepaling zijn beschikbaar
1
55
 Bemerkungen