Liste M – Management

Sjekkliste M - Forvaltning - organisatoriske tiltak
Hotel: Free trial / self audit
eksisteren
Ansvar for brannsikkerheten
ja
no
poeng
Det er utpekt en ansvarlig leder for brannvernet.
6
eksisteren
Brannverndokumentasjon
ja
no
poeng
Brannverndokumentasjon tilgjenglig for tilsyn (i papir eller elektronisk format)
6
Det er utpekt en ansvarlig for brannverndokumentasjonen
1
Brannverndokumentasjonen oppdateres regelmessig
1
eksisteren
Redningsplan
ja
no
poeng
Redningsplan tilgjengelig for tilsyn (i papir eller elektronisk format)
5
Det er utpekt en ansvarlig for redningsplanen
1
Redningsplanen oppdateres regelmessig
1
eksisteren
Brannvernopplæring for ansatte
ja
no
poeng
Alle ansatte er gitt nødvendig informasjon, opplæring og øvelse ved ansettelse og i regelmessige intervaller
5
Ansatte med særlig brannvernansvar (inkludert nattevakter) har fått særskilt opplæring
3
Opplæringen er dokumentert i brannverndokumentasjonen
1
eksisteren
Evakueringsøvelse
ja
no
poeng
Evakuering av hotellet er beskrevet i redningsplanen
3
Evakueringsøvelser holdes regelmessig
4
Evakueringsøvelser er dokumentert i brannverndokumentasjonen
1
eksisteren
Kontroll og vedlikehold
ja
no
poeng
Egenkontroller utføres regelmessig, som beskrevet i brannverndokumentasjonen
3
Kvalifiserte personer utfører kontroll, ettersyn og vedlikehold
3
Kontroll, ettersyn og vedlikehold registreres i brannverndokumentasjonen
3
eksisteren
Risikoanalyse
ja
no
poeng
Risikoanalyse utføres regelmessig
7
Dokumentasjon på risikoanalyse er tilgjengelig
1
35
 Bemerkungen
M1.1 - Pooblastilo za opravljanje strokovnih nalog s strani Uprave
M3.3 - Potrebno posodobiti v letu 2016 - nova služba varovanja
M5.1 - V pripravi so novi POžarni načrti. Delno poisano že v POžarnem redu in posebnih navodilih
M5.2 - 2x letno
M7.1 - Letni pregled stanja VPP - zapisniki. Preveriti vsebino obrazca
M7.2 - Ocena požarne varnosti za GHT