List M – Management

Kontrolni list M: Management
Hotel: Free trial / self audit
obstoječe
Odgovornost za požarno varnost
da
ne
točke
Imenovana pooblaščena oseba za požarno varnost
6
obstoječe
Evidence požarne varnosti
da
ne
točke
Evidence požarne varnosti na voljo za inšpekcijske preglede (na papirju ali v elektronski obliki)
6
Imenovana je pooblaščena oseba za vodenje evidenc požarne varnosti
1
Evidence požarne varnosti se redno posodabljajo
1
obstoječe
Požarni red
da
ne
točke
Požarni red je na voljo za inšpekcijske preglede (na papirju ali v elektronski obliki)
5
Imenovana je pooblaščena oseba za pooblaščena oseba za izvajanje ukrepov varstva pred požarom
1
Požarni red se redno posodablja
1
obstoječe
Usposabljanje zaposlenih
da
ne
točke
Vse osebje je bilo redno ustrezno informirano, z navodili in z usposabljanjem
5
Osebje s posebnimi nalogami za protipožarno varnost (vključno z osebjem, ki so navzoči ponoči), je imelo posebno usposabljanje za preprečevanje požarov
3
Vsa usposabljanja so evidentirana v posebnem registru požarne varnosti
1
obstoječe
Izvajanje vaj evakuacij
da
ne
točke
Potek evakuacije iz hotela je opisan v požarnem načrtu
3
Vaje evakuacije se izvaja redno enkrat letno
4
Zapisniki vaj evakuacij so dokumentirani v evidencah požarne varnosti
1
obstoječe
Pregledi in vzdrževanja
da
ne
točke
Redni pregledi stanja požarne varnosti, po Požarnem redu
3
Osebe, ki opravljajo preglede, preskuse in vzdrževanja so usposobljene
3
Pregledi, preskusi in vzdrževanja so evidentirani v Požarnem redu
3
obstoječe
Ocena tveganja za nastanek požara
da
ne
točke
Oceno tveganja za nastanek požara se izvaja redno
7
Na voljo je dokumentacija o rezultatih ocene požarne ogroženosti
1
35
 Bemerkungen
M1.1 - Pooblastilo za opravljanje strokovnih nalog s strani Uprave
M3.3 - Potrebno posodobiti v letu 2016 - nova služba varovanja
M5.1 - V pripravi so novi POžarni načrti. Delno poisano že v POžarnem redu in posebnih navodilih
M5.2 - 2x letno
M7.1 - Letni pregled stanja VPP - zapisniki. Preveriti vsebino obrazca
M7.2 - Ocena požarne varnosti za GHT