Kontrolni list M: Management
Hotel: Free trial / self audit
obstoječe
Odgovornost za požarno varnost
da
ne
točke
Imenovana je odgovorna oseba za požarno varnost
6
obstoječe
Dokumentacija požarne varnosti
da
ne
točke
Dokumentacija požarne varnosti je na voljo za pregled (v tiskani ali elektronski obliki)
6
Za dokumentacijo požarne varnosti je imenovana odgovorna oseba
1
Dokumentacija požarne varnosti se redno posodablja
1
obstoječe
Načrt za ukrepanje v sili
da
ne
točke
Načrt za ukrepanje v sili je na voljo v tiskani ali elektronski obliki
5
Imenovana je odgovorna oseba za načrt ukrepanja v sili
1
Načrt za ukrepanje v sili se redno posodablja
1
obstoječe
Usposabljanje osebja za požarno varnost
da
ne
točke
Vse osebje je dobilo primerne informacije, navodila in usposabljanje na začetku zaposlitve in v rednih presle
5
Osebje s posebnimi nalogami s področja požarne zaščite (vključno z osebjem, ki je prisotno ponoči) je bilo posebej usposabljano za preprečevanje požarov
3
Potrdila o usposabljanju so priložena dokumentaciji požarne varnosti
1
obstoječe
Vaja evakuacije
da
ne
točke
Evakuacija hotela je opisana v načrtu za ukrepanje ob nesrečah
3
Standardna vaja evakuacije se redno izvaja
4
Vaja evakuacije mora biti dokumentirana
1
obstoječe
Nadzor in vzdrževanje
da
ne
točke
Redni kontrolni pregledi se izvajajo, kot je opisano v dokumentaciji požarne varnosti
3
Nadzor, preskuse delovanja in vzdrževanje vodijo kvalificirane osebe
3
Nadzor, preskusi delovanja in vzdrževanje se zabeležijo v dokumentaciji požarne varnosti
3
obstoječe
Ocena požarnega tveganja
da
ne
točke
Požarno tveganje se redno ocenjuje
7
Ugotovitve ocenjevanja požarnega tveganja so dokumentirane
1
50
 Bemerkungen