Λίστα ελέγχου E - Επιπλέον
Hotel: Free trial / self audit
existing
Λίστα ελέγχου E - Επιπλέον
yes
no
points
Ασύρματη σύνδεση συστήματος ανίχνευσης καπνού και εσωτερικό σύστημα συναγερμού σε κάθε δωμάτιο (καθόλου πόντοι, εάν ισχύει το E.03 )
30
Ξενοδοχείο εν μέρει εξοπλισμένο με αυτόματη ανίχνευση καπνού και σύστημα συναγερμού (καθόλου πόντοι εάν ισχύει το E.03)
50
Ξενοδοχείο πλήρως εξοπλισμένο με αυτόματο σύστημα ανίχνευσης καπνού και συναγερμού
110
Συντήρηση των συστημάτων ανίχνευσης καπνού, πυρκαγιάς και συναγερμού
0
Ξενοδοχείο εν μέρει εξοπλισμένο με αυτόματο σύστημα καταιονισμού (sprinklers) (καθόλου πόντοι εάν δεν ισχύει το E.06 )
65
Ξενοδοχείο πλήρως εξοπλισμένο με σύστημα αυτόματου καταιονισμού (sprinklers)
165
Συντήρηση συστημάτων αυτόματου καταιονισμού (sprinklers)
0
Αυτόματη ειδοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι δυνατόν
10
Ειδικά μέτρα / συναγερμοί παρέχονται στους επισκέπτες που δεν είναι σε θέση να αντιδράσουν σε ακουστικούς συναγερμούς
10
Καπνοδιαμέρισμα σε οριζόντιες οδεύσεις διαφυγής δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα
5
Οι πόρτες που εξασφαλίζουν τον καπνοφραγμό, είναι αυτοκλειόμενες
10
Πόρτες καπνοδιαμερίσματος οι οποίες συγκρατούνται ανοιχτές μέσω μαγνητικών συσκευών και κλείνουν μέσω ανίχευσης καπνού και φωτιάς
5
Πόρτες καποδιαμερίσματος οι οποίες συγκρατούνται ανοιχτές μέσω μαγνητικών συσκευών και κλείνουν μέσω σήματος από το αυτόματο σύστημα ανίχνευσης καπνού και φωτιάς
10
Συντήρηση για πόρτες καπνοφραγμού
0
Εξαερισμός καπνού σε οδεύσεις διαφυγής
5
Εξαερισμός καπνού σε κλιμακοστάσια (καθόλου πόντοι εάν ισχύει το E.17)
10
Σύστημα θετικής πίεσης στα κλιμακοστάσια
10
Συντήρηση συστήματος εξαερισμού καπνού και / ή συστήματος θετικής πίεσης
0
Εξωτερικό κλιμακοστάσιο διαφυγής
10
Τα δωμάτια των πελατών είναι πυροδιαμερίσματα και καπνοδιαμερίσματα
20
Τα δωμάτια των πελατών διαχωρίζονται με πυράντοχους τοίχους
15
Αυτοκλειόμενες πόρτες στα δωμάτια των πελατών. Δεν κλειδώνουν από μόνες τους.
10
Χωρίς υπόγειο
5
Επίπεδα κάτω από το ισόγειο, απομονώνονται από το υπόλοιπο κλιμακοστάσιο με δύο (2) πόρτες
5
Ανελκυστήρες εκκένωσης
10
Ανελκυστήρες πυροσβεστών
10
Έλεγχος πυρασφάλειας κάθε 12 μήνες
10
Έλεγχος πυρασφαλείας κάθε 24 μήνες (καθόλου πόντοι εάν ισχύει το E.27)
5
-
0
-
0
Φάκελος πυρασφαλείας
5
Χρήση εικονογραμμάτων. Ανάρτηση στο χώρο της εισόδου
5
Χρήση εικονογραμμμάτων. Ανάρτηση σε κάθε υπνοδωμάτιο
5
Οδηγίες έκτακτης ανάγκης δίνονται μέσω της τηλεόρασης κατά την άφιξη και κατ' απαίτηση στην τοπική γλώσσα και σε ξένες γλώσσες, ανάλογα με την προέλευση της συνήθους πελατείας του ξενοδοχείου.
5
Οδηγίες εκκένωσης μέσω μεγαφώνων πιθανόν στην τοπική γλώσσα και σε ξένες γλώσσες, ανάλογα με την προέλευση της συνήθους πελατείας του ξενοδοχείου (καθόλου πόντοι εάν ισχύει το E.36)
5
Αυτόματο σύστημα εκκένωσης
10
Ειδοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 μπορεί να γίνει από κάθε υπνοδωμάτιο χωρίς πρόθεμα
5
Κουκούλες διαφυγής σε κάθε δωμάτιο
10
Πρόσθετες πληροφορίες για τους πελάτες, οι οποίοι χρειάζονται ιδιαίτερη βοήθεια σε περίπτωση πυρκαγιάς
10
Η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία ανταποκρίνεται μέσα σε χρονικό διάστημα 10 λεπτών με τουλάχιστον 6 πυροσβέστες
5
"Μητρώο πελατών" με τον αριθμό των πελατών διαθέσιμο κάθε στιγμή
5
"Μητρώο επισκεπτών» με τον αριθμό και την τοποθεσία των πελατών που χρειάζονται βοήθεια σε περίπτωση πυρκαγιάς
5
Κάρτες τρεξίματος - κάρτες προσανατολισμού ή ισοδύναμα μέσα
5
Σήμανση διαδρομής εξόδου κινδύνου σε χαμηλό επίπεδο
10
Σταθερές πυροσβεστικές φωλιές EN 671/1
10
Έλεγχος του ηλεκτρικού συστήματος κάθε 12 μήνες από αρμόδιο πρόσωπο
5
Αυτοσβενόμενη τηλεόραση
5
Γραπτές οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν από το προσωπικό του ξενοδοχείου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
5
Αυστηρή εφαρμογή της πολιτικής καπνίσματος
10
Αυστηρή εφαρμογή πολιτικής σκουπιδιών
10
Πιστοποιημένοι φορητοί πυροσβεστήρες τύπου αεροζόλ (σπρέι) διαθέσιμοι στο εστιατόριο και την κουζίνα
10
Πιστοποιημένοι φορητοί πυροσβεστήρες τύπου αεροζόλ (σπρέι) διαθέσιμοι στα δωμάτια πελατών
10
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
Όλο το προσωπικό έχει λάβει βασική εκπαίδευση μια φορά
1
Όλο το προσωπικό έχει λάβει βασική εκπαίδευση κάθε δώδεκα μήνες,
5
20% του προσωπικού έχει λάβει πρακτική εκπαίδευση για φορητούς πυροσβεστήρες μία φορά
5
20% του προσωπικού έχει λάβει πρακτική εκπαίδευση για φορητούς πυροσβεστήρες μία φορά κάθε 2 χρόνια
10
Προσωπικό με ειδικά καθήκοντα πυρασφάλειας έχει λάβει πρακτική εκπαίδευση για φορητούς πυροσβεστήρες μια φορά
10
Προσωπικό με ειδικά καθήκοντα πυρασφάλειας έχει λάβει πρακτική εκπαίδευση για φορητούς πυροσβεστήρες κάθε 24 μήνες
10
10% του προσωπικού έχει λάβει ειδική εκπαίδευση μία φορά
5
10% του προσωπικού έχει λάβει ειδική εκπαίδευση κάθε δώδεκα μήνες
10
Όλο το προσωπικό με ειδικά καθήκοντα πυροπροστασίας (συμπεριλαμβανομένων του προσωπικού που εργάζεται τη νύχτα) έχει λάβει ειδική εκπαίδευση πυρασφάλειας
20
Όλο το προσωπικό με ειδικά καθήκοντα πυροπροστασίας (συμπεριλαμβανομένων του προσωπικού που εργάζεται τη νύχτα) έχει λάβει ειδική εκπαίδευση πυροπροστασίας κάθε δώδεκα μήνες
20
Υπεύθυνος για την Πυρασφάλεια σύμφωνα με το πρότυπο εθνικό / πρακτική
15
Επιπλέον υπεύθυνος για την Πυρασφάλεια σύμφωνα με το πρότυπο εθνικό / πρακτική
10
Υπεύθυνος για την Πυρασφάλεια σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο / πρακτική ανανεώνοντας κάθε 3 χρόνια
25
Επιπλέον υπεύθυνος για την Πυρασφάλεια σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο / πρακτική ανανεώνοντας κάθε 3 χρόνια
25
Υπεύθυνος για την Πυρασφάλεια σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο / πρακτική ανανεώνοντας κάθε 5 χρόνια
15
Επιπλέον υπεύθυνος για την Πυρασφάλεια σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο / πρακτική ανανεώνοντας κάθε 5 χρόνια
15
Επίπεδο Διαχείρισης Πυρασφάλειας (για προχωρημένους)
40
Τυπική άσκηση εκκένωσης γίνεται κάθε 12 μήνες
10
Τυπική άσκηση εκκένωσης πραγματοποιείται κάθε 24 μήνες (καθόλου πόντοι εάν ισχύει το E.78)
5
Προχωρημένη άσκηση εκκένωσης πραγματοποιείται κάθε 12 μήνες
20
Προχωρημένη άσκηση εκκένωσης πραγματοποιείται κάθε 24 μήνες (καθόλου πόντοι εάν ισχύει το E.80)
10
Ο διευθυντής του ξενοδοχείου έχει λάβει την εκπαίδευση πυρασφαλείας υπεύθυνων ξενοδοχείων ανανεώνοντας κάθε 5 χρόνια (καθόλου πόντοι εάν ισχύει το E.83)
5
Ο διευθυντής του ξενοδοχείου έχει λάβει την εκπαίδευση πυρασφαλείας υπεύθυνων ξενοδοχείων ανανεώνοντας κάθε 3 χρόνια
15
Εκπαιδευμένο προσωπικό (τουλάχιστον 1) διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή στις εγκαταστάσεις (καθόλου πόντοι εάν ισχύει το E.85 / E86)
5
Εκπαιδευμένο προσωπικό (τουλάχιστον 2) διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή στις εγκαταστάσεις (καθόλου πόντοι εάν ισχύει το E.86)
10
Εκπαιδευμένο προσωπικό (περισσότεροι από 2) διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή στις εγκαταστάσεις (καθόλου πόντοι εάν ισχύει το E.86)
15
 Bemerkungen
Total 501