Sjekkliste B - Passive tiltak - bygningsmessige tiltak og rømningsveier
Hotel: Free trial / self audit
eksisteren
Konstruksjoner og dører
ja
no
i.n.
poeng
Tilfredsstillende branncelle og brannseksjons inndeling
1
Tilstrekkelig bredde i rømningsvei
 
1
Rømningsveier beskyttet mot inntrengning av brann og/eller røyk
 
1
Rømningsveier er så korte som mulig og leder til det fri
1
Personer i rømningsvei kan følge denne til de når det fri
1
Blindveier holdes så korte som mulig og er beskyttet mot brann
1
Områder med høy brann risiko er adskilt fra rømningsvei
1
Tilstrekkelig antall trapperom
1
Trapperom er lukket
 
1
Takvindu eller annet vindu kan benyttes til røykventilasjon i øvre del av trapperom
1
Rømningsveier er tilgjengelig til en hver tid
 
1
Dør fra hotellrom åpnes lett fra innersiden
 
1
Adkomstdører til trapperom i tilfredsstillende kvalitet
1
Dør mellom trapperom og kjeller i tilfredsstillende kvalitet
1
Dører mellom hotellrom og rømningsvei i tilfredsstillende kvalitet
1
Dører mellom områder med høy brannrisiko og rømningsvei i tilfredsstillende kvalitet
1
eksisteren
Innredning
ja
no
i.n.
poeng
Rømningsvei fri for hindringer og innredning
1
Ingen villedende speil i rømningsvei
 
1
Dører i rømningsvei åpnes lett og uten tidsforsinkelse
 
1
Kledning og overflater av tilfredsstillende kvalitet
 
1
Rømningsveier og utganger har nødlys
 
1
Rømningsveier tilfredsstillende merket med standard sikkerhetsmerking
 
1
Avsatt område for samlingspunkt
 
1
Nødinstrukser for ansatte og gjester er oppslått lett synlig ved inngangsparti
 
1
Forenklet etasjeplan
 
1
Nødinstrukser for gjester er oppslått lett synlig i alle gjesterom
 
1
Forenklet etasjeplan i alle gjesterom
 
1
 Bemerkungen
Total 25