Liste E – Extras

Sjekkeliste E - Poengliste - ytterligere tiltak
Hotel: Free trial / self audit
eksisteren
Sjekkeliste E - Poengliste - ytterligere tiltak
ja
no
poeng
Trådløst røykdeteksjonssystem og tilstrekkelig alarm i hvert gjesterom (ingen poeng dersom E.3 gjelder)
30
Hotellet delvis utstyrt med automatisk røykdeteksjonssystem og alarmsystem (ingen poeng dersom E.3 gjelder)
50
Hotellet er fulldetektert med røykdetektorer/alarmsystem
110
Vedlikehold av røyk- og branndeteksjonssystem samt alarmsystem
0
Hotellet er delvis sprinklet (ingen poeng dersom E.6 gjelder)
65
Hotellet er fullsprinklet
165
Vedlikehold av sprinkleranlegget
0
Automatisk varsel til brannvesenet er mulig
10
Særskilte tiltak/alarmer for gjester som ikke kan reagere på akustiske alarmer
10
Røykskiller i horisontale rømningsveier overstiger ikke 30 meter
5
Røykskilledører er selvlukkende
10
Røykskilledører som holdes åpen med magnet lukkes ved hjelp av røyk- og branndetektorer i nærheten av døren
5
Røykskilledører som holdes åpen med magnet lukkes på signal fra det automatiske røyk- og brannalarmsystemet
10
Vedlikehold av røykskilledører
0
Røykventilasjon i rømningsvei
5
Røykventilasjon i trapperom (ingen poeng dersom E.17 gjelder)
10
Overtrykk i trapperom
10
Vedlikehold for røykventilasjon og/eller overtrykkssystem
0
Utvendig rømningstrapp
10
Gjesterom er egne brann- og røykceller
20
Gjesterom adskilt av vegger med brannmotstand
15
Selvlukkende dører til gjesterom; ikke selvlåsende
10
Ingen kjeller
5
Etasjer under bakkenivå er isolert fra resten av trapperom med 2 dører
5
Evakueringsheis
10
Brannheis
10
Brannsikkerhetskontroll hver 12 måned
10
Brannsikkerhetskontroll hver 24 måned (ingen poeng dersom E.27 gjelder)
5
-
0
-
0
Brannverndokumentasjon
5
Bruk av piktogrammer; oppslått i vestibylen
5
Bruk av piktogrammer; oppslått i hvert gjesterom
5
Informasjon om nødssituasjoner gis via TV ved ankomst og på forespørsel på lokalt språk og på aktuelle fremmedspråk avhengig av gjestenes vanligste nasjonaliteter
5
Instruksjoner for evakuering via høytalere er mulig på lokalt språk og på aktuelle fremmedspråk avhengig av gjestenes vanligste nasjonaliteter (ingen poeng dersom E.36 gjelder)
5
Automatisk evakueringssystem
10
Oppslag om at nødetater kan nås via nødnummeret 110 fra hvert gjesterom uten bruk av andre inntastinger
5
Rømningshetter for hver sengeplass
10
Tilleggsinformasjon for gjester som trenger særskilt assistanse ved brann
10
Innsatstid på 10 minutter for lokalt brannvesen med minst 6 brannmenn
5
”Gjestelister” med antall gjester tilgjengelig til enhver tid
5
”Gjestelister” med antall og plassering av gjester som trenger særskilt assistanse ved brann
5
Orienteringskort eller lignende som viser vei til alarmsted
5
Lavt montert markering av rømningsvei
10
Fastmonterte slangetromler EN 671/1
10
Inspeksjon av det elektriske anlegget hver 12. måned utført av kvalifisert person
5
Selvslukkende TV
5
Skriftlige instrukser for tiltak som skal utføres av hotellets betjening i nødstilfeller
5
Røykeforbud håndheves strengt
10
Avfallsrutiner håndheves strengt
10
Godkjente aerosol brannslukkere (spray) tilgjengelig i restaurant og kjøkken
10
Godkjente aerosol brannslukkere (spray) tilgjengelig i gjesterom
10
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
Alle ansatte har fått grunnleggende opplæring
1
Alle ansatte har grunnleggende opplæring hver 12. måned
5
20% av de ansatte har hatt slokkeøvelse minst en gang
5
20% av de ansatte har hatt slokkeøvelse annet hvert år
10
Ansatte med spesifikke brannvernoppgaver har hatt slokkeøvelse minst en gang
10
Ansatte med spesifikke brannvernoppgaver har hatt slokkeøvelse hver 24. måned
10
10% av ansatte har fått særskilt opplæring minst en gang
5
10% av ansatte har fått særskilt opplæring hver 12. måned
10
Alle ansatte med spesifikke brannvernoppgaver (inkludert nattevakter) har fått særskilt brannforebyggende opplæring
20
Alle ansatte med spesifikke brannvernoppgaver (inkludert nattevakter) har fått særskilt brannforebyggende opplæring hver 12. måned
20
Person ansvarlig for brannvernet i henhold til nasjonal standard/praksis
15
Person som stedsfortreder for ansvarlig for brannvernet i henhold til nasjonal standard/praksis
10
Person ansvarlig for brannvernet i henhold til nasjonal standard/praksis oppdateres hvert 3. år
25
Person som stedsfortreder for ansvarlig for brannvernet i henhold til nasjonal standard/praksis oppdateres hvert 3. år
25
Person ansvarlig for brannvernet i henhold til nasjonal standard/praksis oppdateres hvert 5. år
15
Person som stedsfortreder for ansvarlig for brannvernet i henhold til nasjonal standard/praksis oppdateres hvert 5. år
15
Brannvernleder har høyt kompetansenivå
40
Standard evakueringsøvelse utføres hver 12. måned
10
Standard evakueringsøvelse utføres hver 24. måned (ingen poeng dersom E.78 gjelder)
5
Avansert evakueringsøvelse utføres hver 12. måned
20
Avansert evakueringsøvelse utføres hver 24. måned (ingen poeng dersom E.80 gjelder)
10
Hotellets leder har gjennomført brannsikkerhetslederkurs hvert 5. år (ingen poeng dersom E.83 gjelder)
5
Hotellets leder har gjennomført brannsikkerhetslederkurs hvert 3. år
15
Opplært betjening (minimum 1) er tilgjengelig til enhver tid (ingen poeng dersom E.85/E.86 gjelder)
5
Opplært betjening (minimum 2) er tilgjengelig til enhver tid (ingen poeng dersom E.86 gjelder)
10
Opplært betjening (flere enn 2) er tilgjengelig til enhver tid
15
 Bemerkungen
Total 946 
E4 - V pripravi nova pogodba o vzdrževanju s POžarnimi sistemi d.o.o., ki so pooblaščeni serviserji za Morley
E8 - avtomatski prenos signala na VNC - ne gasilce???
E9 - Vibrajoče blazine, svetlobni signali?
E10 - Preveriti!
E12 - Tega ni na objektu! Vrteča vrata na vhodu pa so vezana na sistem javljanja požara
E22 - preveriti nameščenost samozapiral
E33 - Popraviti Navodila za goste - razlaga piktogramov
E34 - NAvodila za goste v vsaki sobi v pisni obliki. Preveriti možnost predvajanja obvestil preko interne TV mreže ob prihodu gosta.
E35 - Preveriti , ali imamo govorni alarm! -
E37 - Preveriti!
E39 - evakuacija invalidov - način obveščanja, kako se izvaja evakuacija....
E43 - Urediti!
E46 - Pregledi in meritve s strani pooblaščenega preglednika se izvajajo na el.instalacijah na 5 let, na delovni opremi na 3 leta. Vizualni pregledi s strani vzdrževanja stalno, ne vodijo se zapisi. Sobarice, če opazijo, da je kaj narobe - sporočijo na Help desk
E52 - ????
E84 - Ali so to lahko tudi interna usposabljanja s strani strokovne osebe?