Wat is de Safehotel – Star ?
De Safehotel – Star is een kwaliteitslabel voor de brandveiligheid in hotels die voldoen aan de Europese eisen voor brandveiligheid en daarmee de veiligheid van gasten en personeel waarborgen. Het kwaliteitslabel, geïnitieerd door de FEU a.s.b.l. (Federation of European Union Fire Officer Associations) is 3 jaar geldig en uitgegeven door het Safehotel – Star Bureau.

Safehotel – Star – klemtonen en eisen
Bijzondere nadruk wordt gelegd op transparantie en onafhankelijkheid van de certificering. Aldus gebeurt de certificering op basis van een publiek beschikbare controlelijst met een puntensysteem. De lijst van eisen voor het Safehotel – Star kwaliteitslabel is ontwikkeld met financiële steun van de Europese Commissie tijdens het project ” Safehotel” (D/03/B/F/PP-146 086) binnen het Leonardo da Vinci -programma voor beroepsopleiding en is uitgebreid door de belangrijkste verklaringen van de MBS LEIDRAAD VOOR BRANDVEILIGHEID IN EUROPESE HOTELS gepubliceerd door de Europese koepelorganisatie van de horeca HOTREC. Verder moet de audit worden uitgevoerd door een auditor die onafhankelijk is van het hotel. Zo is de auditor specifiek gelegitimeerd door het Safehotel – Star Bureau om professionele en gekwalificeerde prestaties van de audit te garanderen. Het precieze certificatieproces wordt hier beschreven.

Doelstellingen van het Safehotel initiatief
Het Safehotel initiatief is gericht op het verbeteren van de brandveiligheid in hotels en daarmee de veiligheid van gasten en personeel te verzekeren. Vanwege het aantal personen die meestal in een hotel verblijven kan brand een verwoestende impact hebben. Ook in Europa komen af en toe hotelbranden voor; in de inleiding van onze trainings-cd worden voorbeelden aangehaald.

Download Prospekt SafeHotel