Kaj je Safehotel-Star?
Safehotel-Star je znak kakovosti za požarno varnost v hotelihin se podeljuje hotelom, ki izpolnjujejo evropske požarnovarnostne zahteve in tako zagotavljajo varnost gostov in osebja. Znak kakovosti, ki ga je uvedla FEU asbl (Zveza združenj gasilcev Evropske unije), velja 3 leta in ga izdaja Urad Safehotel-Star

Pomen in zahteve Safehotel-Star
Posebna vrednost znaka jepreglednosti in neodvisnosti certificiranja, ki temelji na javno dostopnem kontrolnem seznamu s točkovnim sistemom. Seznam zahtev za znak kakovosti Safehotel-Star je bil razvit s finančno podporo Evropske komisije v projektu »Safehotel« (D/03/B/F/PP-146 086), ki je bil del programa Leonardo da Vinci za poklicno usposabljanje in je bil razširjen z bistvenimi stališč metodologije MBS za požarno varnost v Evropskih hotelih ki jo jeobjavilaevropska krovna organizacija za gostinstvo HOTREC. Pregled mora opraviti presojevalec, ki ni odvisen od hotela. Legitimnost, da bo postopek presoje opravil strokovno, mu daje Urad Safehotel-Star. Postopek certificiranja je podrobno opisan tukaj

Cilji pobude Safehotel
Pobuda Safehotel si prizadeva izboljšati požarno zaščito v hotelih in tako zagotoviti varnost gostov in osebja. Zaradi števila oseb, ki običajno prebivajo v hotelu, imajo lahko požari uničujoč vpliv. Še vedno tudi v Evropi ljudje umirajo v požarih hotelov; primeri so navedeni v uvodu našega izobraževalnega CD.

Download Prospect SafeHotel