Kaj je Safehotel-Star?

Kaj je Safehotel-Star?
Safehotel-Star je znak kakovosti za požarno varnost v hotelih in nagrada hotelom, ki izpolnjujejo evropske zahteve za požarno varnost in s tem zagotavljajo požarno varnost gostov in osebja. Znak kakovosti, potrjeni s strani FEU a.s.b.l. (Federation of European Union Fire Officer Associations / Združenje evropskih poklicnih gasilskih organizacij) velja 3 leta in je izdan s strani Urada Safehotel-Star.

Safehotel-Star – poudarek in zahteve
Poseben poudarek je na preglednosti in neodvisnosti ocenjevanja, ki temelji na javno razpoložljivih kontrolnih listih, s sistemom točkovanja. Seznam zahtev za pridobitev oznake kakovosti Safehotel-Star je bil razvit s finančno podporo Evropske komisije med projektom “Safehotel” (D/03/B/F/PP-146 086) v okviru programa Leonardo da Vinci za poklicno usposabljanje in je bil podaljšan s temeljnimi izjavami MBS metodologije za požarno varnost v Evropskih hotelih objavljene s strani Evropske krovne organizacije za gostinstvo HOTREC. Revizijski pregled opravi revizor, ki je neodvisen od hotela. Revizor je posebej pooblaščen s strani Urada Safehotel-Star. S tem je zagotovljena strokovnost in usposobljenost uspešnosti revizije. Natančen postopek certificiranja je opisan spodaj

Cilji Safehotel-Stars
Pobuda Safehotel-Star si prizadeva za izboljšanje požarne varnosti v hotelih , in tako zagotoviti varnost gostov in osebja. Zaradi števila oseb, ki običajno prebivajo v hotelu, ima lahko požar uničujoče posledice. Tudi v Evropi, se požari hotelov pojavljajo od časa do časa; primeri so navedeni v uvodu našega izobraževalnega CD-ja.

Download Prospect SafeHotel