Lijst B - Gebouw
Hotel: Free trial / self audit
existing
Constructie en Deuren
yes
no
n.rq.
points
Brandcompartimenten
1
Vluchtwegen zijn van voldoende breedte
 
1
De vluchtwegen zijn beveiligd tegen brand en het binnendringen van rook
 
1
Vluchtwegen zo kort als mogelijk naar een deur die direct naar buiten leidt
1
Mensen kunnen in een vluchtweg blijven tot het moment dat zij buiten het gebouw zijn
1
Doodlopende gangen zijn zo kort als mogelijk en beschermd tegen de effecten van brand
1
Ruimten met een verhoogd brandrisico zijn gescheiden van een vluchtweg
1
Het aantal trappenhuizen is voldoende
1
Gesloten trappenhuizen
 
1
Dakluik of venster, voor ventilatie, in het bovenste deel van het trappenhuis aanwezig
1
Vluchtwegen zijn altijd toegankelijk en bruikbaar
 
1
De kamerdeuren zijn onder alle omstandigheden eenvoudig van binnen uit te openen
 
1
De toegangsdeuren tot de trappenhuizen zijn van de voorgeschreven kwaliteit
1
De deuren tussen het trappenhuis en de kelder/het souterrain zijn van de vereiste kwaliteit
1
De deuren tussen de hotelkamers en de vluchtwegen zijn van de vereiste kwaliteit
1
De deuren tussen de ruimtes met verhoogd brandrisico en de vluchtwegen zijn van de vereiste kwaliteit
1
existing
Interieur
yes
no
n.rq.
points
De vluchtwegen zijn obstakelvrij
1
In de vluchtwegen zijn geen misleidende spiegels
 
1
Het gebruik van vluchtdeuren is niet belemmerd
 
1
Vloerbedekking, meubelstoffering en decoratie zijn van vereiste kwaliteit
 
1
Vluchtwegen en nooduitgangen die verlichting behoeven moeten voorzien zijn van noodverlichting
 
1
De vluchtwegen zijn voldoende gesignaleerd met standaard veiligheidsaanduidingen.
 
1
Verzamelpunt bepaald
 
1
De aanwijzingen voor personeel en gasten "Hoe te handelen in geval brand", zijn opvallend geplaatst in de ontvangsthal
 
1
Er is een vereenvoudigde plattegrondtekening op elke verdieping
 
1
Aanwijzingen voor de gasten "Wat te doen in geval van nood" zijn duidelijk zichtbaar in elke slaapkamer aangebracht
 
1
Er is een vereenvoudigde inrichtingstekening in elke hotelkamer
 
1
 Bemerkungen
Total 26