Co jest “Safehotel-Star”?
Znak “Gwiazdka jakości bezpieczeństwa pożarowego – Safehotel” jest potwierdzeniem wysokiej jakości ochrony przeciwpożarowej w hotelu i wskazuje hotele , które spełniają najwyższe wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. A więc zapewniają bezpieczeństwo gości i personelu. Gwiazdkę jakości Przyznajemy na przeciąg 3 lat z inicjatywy FEU a.s.b.l. (Federacja Stowarzyszeń Ochrony Przeciwpożarowej Unii Europejskiej).

Znaczenie i wymagania znaku “Safehotel-Star”
W procesie przyznawania znaku szczególne znaczenie przykładamy do transparentności i niezależności (obiektywności) . Tak przebiega certyfikowanie na podstawie publicznie dostępnych list kontrolnych w oparciu o system punktowy. Ten katalog wymagań powstał dzięki finansowemu wsparciu europejskiej komisji w ramach prowadzonego Projektu „Safehotel“ (D/03/B/F/PP-146 086) im Rahmen des Leonardo-da-Vinci Programms zur beruflichen Bildung entstanden und um die Kernaussagen der vom europäischen Dachverband der Hotellerie HOTREC veröffentlichtenw ramach programu Leonardo-da-Vinci dla przygotowania zawodowego i przy poparciu Centralnego Zarządu europejskiego zarządu hotelarstwa HOTREC który opublikował MBS-metodykę bezpieczeństwa pożarowego dla hoteli . Badanie wypełnienia określonych w listach kontrolnych wymogów musi następować przez niezależnego od hotelu eksperta. Ekspert jest sprawdzany przez biuro systemu “Gwiazdka Safehotel”. by zapewnić fachowy audyt hotelu kandydującego do uzyskania znaku . Dokładny przebieg certyfikowania znajdują Państwo tu

Cele systemu “Safehotel-Star”
Inicjatywa nadawania znaku (Gwiazdki) “Gwiazdka jakości bezpieczeństwa pożarowego – Safehotel” służy optymalizacji ochrony przeciwpożarowej w hotelach a więc zapewnieniu bezpieczeństwa gościom i personelowi. Pożary w hotelach ze względu na liczbę zatrzymujących się w nich gości mają zwykle bardzo tragiczne skutki. Wciąż giną ludzie na skutek pożarów w hotelach, także w Europie. Przykłady znajdą Państwo we wprowadzeniu do naszej płyty CD zawierającej materiały szkoleniowe.

Download Prospekt SafeHotel