Controlelijst E - Extra's
Hotel: Free trial / self audit
existing
Controlelijst E - Extra's
yes
no
points
Draadloos gekoppeld rookdetectie-, meldsysteem en interne alarmering in elke hotelkamer (geen punten indien E.03 van toepassing is)
30
Het hotel is gedeeltelijk voorzien van een automatisch werkend rookdetectie- en alarmeringssysteem (geen punten als E.03 van toepassing is)
50
Het hotel is volledig voorzien van een rookdetectie- en alarmeringssysteem
110
Regelmatig onderhoud van het rook-, branddetectie- en alarmeringssysteem
0
Het hotel is gedeeltelijk voorzien van een sprinkler systeem (geen punten indien E.06 van toepassing is)
65
Het hotel is volledig voorzien van een sprinkler systeem
165
Regelmatig onderhoud van het sprinkler systeem
0
Automatische melding aan de brandweer is mogelijk
10
Er zijn speciale maatregelen/alarmeringen getroffen/aanwezig voor gasten die niet in staat zijn op akoestische alarmsignalen te reageren
10
De rookcompartimenten in horizontale vluchtwegen zijn niet langer dan 30 meter
5
De deuren die rook compartimenteren zijn zelfsluitend
10
De rook compartimenterende deuren die in geopende stand worden gehouden middels kleefmagneten, worden gesloten door rook- en branddetectoren in de nabijheid van die deuren
5
De rook compartimenterende deuren die in geopende stand worden gehouden middels kleefmagneten, worden gesloten door een signaal van het automatische rook- en branddetectiesysteem
10
Regelmatig onderhoud van de rookwerende deuren
0
De rookwerende ventilatie van de vluchtwegen
5
De rookwerende ventilatie van trappenhuizen (geen punten indien E.17 van toepassing is)
10
De overdruk in de trappenhuizen
10
Regelmaatig onderhoud van rookwerende ventilatie- en overdruksystemen
0
De buiten vluchttrappen
10
De hotelkamers vormen elk een rook- en brandcompartiment
20
De hotelkamers zijn onderling door brandwerende wanden gescheiden
15
Zelfsluitende deuren van de hotelkamers
10
Er is geen kelder
5
De verdiepingen onder de begane grond zijn van de overige delen van het trappenhuis gescheiden door twee deuren
5
Evacuatieliften
10
Brandweerliften
10
Er zijn brandveiligheidscontroles om de12 maanden
10
Er zijn brandveiligheidscontroles om de 24 maanden (geen punten als E.27 van toepassing is)
5
-
0
-
0
Brandveiligheidsfolder
5
Gebruik van pictogrammen; opgehangen in de lobby
5
Gebruik van pictogrammen; opgehangen in elke hotelkamer
5
Er worden bij aankomst, zowel als op verzoek, in de kamer op de televisie veiligheidsinstructies gegeven in de lokaal gebruikelijke taal en in vreemde talen aangepast aan de herkomst van de geregelde bezoekers van het hotel
5
Aanwijzingen ten diensten van de evacuatie kunnen via luidsprekers gegeven worden en wel in de lokaal gebruikelijke taal zowel als in de talen aangepast aan de geregelde bezoekers van het hotel (geen punten indien E.36 van toepassing is)
5
Er is een automatisch alarmeringssysteem
10
Het Europese noodnummer 112 kan vanuit de kamers direct en zonder voorkiezen, gekozen worden om de hulpdiensten te bereiken
5
Er is een vluchtmasker voor ieder bed
10
Er is informatie voor gasten die specifieke hulp nodig hebben in geval van brand
10
De lokale brandweer kan binnen 10 minuten met ten minste 6 brandweerlieden aanwezig zijn
5
Het "gastenboek" waarin vermeld het aantal aanwezige gasten is op elk moment beschikbaar
5
Er is een "gastenboek" met aantal en plaats van de gasten die hulp nodig hebben in geval van brand
5
Er zijn oriëntatiemiddelen beschikbaar in de vorm van kaarten of dergelijke
5
Er is laaggeplaatste vluchtweg markering
10
Drukslanghaspels EN 671/1
10
De elektrische installatie wordt eens per 12 maanden door een bevoegd persoon geïnspecteerd
5
Zelfdovende televisietoestellen
5
Er zijn 'zwart op wit'-instructies betreffende de taken die het hotelpersoneel in noodgevallen dient uit te voeren
5
Het rookbeleid wordt strikt uitgevoerd
10
Het afvalbehandelingsbeleid wordt strikt uitgevoerd
10
Er zijn goedgekeurde handbrandblussers van het aërosoltype (sproeistraal) beschikbaar in restaurant en keuken
10
Goedgekeurde handbrandblussers van het aërosoltype (sproeistraal) voorhanden in de hotelkamers
10
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
Het gehele personeel heeft eenmalig de basisinstructie gevolgd
1
Het gehele personeel volgt elke 12 maanden de basisinstructie
5
20% van het personeel heeft eenmalig een praktijk training in het gebruik van handbrandblussers gevolgd
5
20% van het personeel heeft elke 2 jaar een praktijk training in het gebruik van handbrandblussers gevolgd
10
Het personeel met specifieke brandbeveiligingstaken heeft eenmalig een praktijk training in het gebruik van handbrandblussers gevolgd
10
Het personeel met specifieke brandbeveiligingstaken heeft elke 2 jaar een praktijk training in het gebruik van handbrandblussers gevolgd
10
10% van het personeel heeft eenmalig een bijzondere cursus gevolgd
5
10% van het personeel heeft jaarlijks een bijzondere cursus gevolgd
10
Al het personeel met specifieke brandveiligheidstaken (inclusief het personeel in de nachtdienst) heeft een speciale brandpreventie opleiding gevolgd
20
Al het personeel met specifieke brandveiligheidstaken (inclusief het personeel in de nachtdienst) volgt jaarlijks een speciale brandpreventie opleiding
20
Er is een persoon verantwoordelijk voor de brandbeveiliging in overeenstemming met nationale norm/ gebruik
15
Er is een tweede verantwoordelijke voor de brandbeveiliging in overeenstemming met nationale norm/ gebruik
10
De verantwoordelijke voor de brandbeveiliging neemt in overeenstemming met nationale norm/ gebruik eens in de 3 jaar deel aan herhalingscursussen
25
De tweede verantwoordelijke voor de brandbeveiliging neemt in overeenstemming met nationale norm/ gebruik eens in de 3 jaar deel aan herhalingscursussen
25
De verantwoordelijke voor de brandbeveiliging neemt in overeenstemming met nationale norm/ gebruik eens in de 5 jaar deel aan herhalingscursussen
15
De tweede verantwoordelijke voor de brandbeveiliging neemt in overeenstemming met nationale norm/ gebruik eens in de 5 jaar deel aan herhalingscursussen
15
Cursus leiding gevende brandveiligheid (gevorderd)
40
Er wordt jaarlijks een evacuatieoefening gehouden
10
Er wordt tweejaarlijks een evacuatieoefening gehouden. (geen punten indien E.78 van toepassing is)
5
Er wordt jaarlijks een speciale evacuatieoefening gehouden
20
Er wordt tweejaarlijks een speciale evacuatieoefening gehouden.(geen punten indien E.80 van toepassing is)
10
De hotelmanager heeft de brandveiligheids‘opfris’cursus voor hotelmanagers elke 5 jaar gevolgd. (geen punten als E.83 van toepassing is)
5
De hotelmanager heeft de brandveiligheids‘opfris’cursus voor hotelmanagers elke 3 jaar gevolgd
15
Er is altijd getraind personeel (minimum 1) op het terrein van het hotel aanwezig. (geen punten indien E.85/E86 van toepassing is)
5
Er is altijd getraind personeel (minimum 2) op het terrein van het hotel aanwezig. (geen punten indien E86 van toepassing is)
10
Er is altijd getraind personeel (meer dan 2) op het terrein van het hotel aanwezig
15
 Bemerkungen
Total 501