Kwaliteitslabel voor brandveiligheid in hotels
Het Safehotel-Star kwaliteitslabel staat voor een onafhankelijke en transparante certificering van de brandveiligheid in hotels. Het doel is het vergroten van de veiligheid van de gasten en het personeel in hotels door het voorkomen van brand alsmede het voorzien een geschikt capaciteit aan middelen voor brandbestrijding in termen van materieel en personeel. Het kwaliteitslabel, geïnitieerd door de FEU a.s.b.l. (Federation of European Union Fire Officer Associations) wordt uitgegeven door de Safehotel-Star Bureau

EU-Project “Safehotel – Interactieve brandveiligheidsopleiding van het hotelpersoneel“
De lijst van eisen voor het Safehotel-Star kwaliteitslabel is ontwikkeld met financiële steun van de Europese Commissie tijdens het project “Safehotel” (D/03/B/F/PP-146 086) binnen het Leonardo da Vinci-programma voor beroepsopleiding en is uitgebreid met de belangrijkste verklaringen van de MBS LEIDRAAD VOOR BRANDVEILIGHEID IN EUROPESE HOTELS gepubliceerd door de Europese koepelorganisatie van de horeca HOTREC. Voor de brandveiligheid in hotels staat de uitgebreide opleiding van het personeel voorop. Daarom is dit aspect een sleutelcriterium voor het verkrijgen van de Safehotel-Star. Met het oog op een kosteneffectieve en flexibele opleiding van het hotelpersoneel – ondanks het snelle personeelsverloop – is een interactieve training CD voor het hotelwezen ontwikkeld tijdens het EU-project, die gebruikt kan worden in 12 Europese talen.