Znak kakovosti za požarne varnosti v hotelih
Znak kakovosti Safehotel-Star potrjuje, da je bila v hotelu neodvisno in pregledno preverjena požarna varnost. Cilj preverjanja je povečanje varnosti gostov in osebja v hotelih tako s preprečevanjem nastanka požara kot z zagotavljanjem ustrezne opreme in odzivnosti osebja v primeru požara. Znak kakovosti, ki ga je uvedla FEU a.s.b.l.(Federation of European Union Fire Officer Associations /Zveza združenj gasilcev Evropske unije), izdaja Urad Safehotel-Star

EU-Projekt „Safehotel-Interaktivno usposabljanje za požarno varnost v hotelih“
Seznam zahtev, ki jim mora ustrezati hotel, da dobi znak kakovosti Safehotel-Star, je bil razvit s finančno podporo Evropske komisije v projektu »Safehotel« (D/03/B/F/ PP-146 086), ki je bil del programa Leonardo da Vinci za poklicno usposabljanje.
Razširjen je bil z bistvenimi stališči metodologija MBS za požarno varnost v evropskih hotelih, ki jo je objavila evropska krovna organizacija za gostinstvo HOTREC. Za požarno varnost v hotelih je bistveno celovito usposabljanje osebja. Zato je to ključni kriterij za pridobitev znaka Safehotel-Star. Z namenom, da bi omogočili stroškovno učinkovito in prilagodljivo usposabljanje hotelskega osebja kljub visoki fluktuaciji osebja, je bil v okviru projekta EU za gostinstvo razvit interaktivni izobraževalni CD, ki je dostopen v 12 jezikih.