DOMAČA SPLETNA STRAN

Znak kakovosti za požarno varnost v hotelih
Certifikat Safe-Star Quality Hotel predstavlja neodvisno in pregledno certificiranje požarne varnosti v hotelih. Cilj je povečati varnost gostov in osebja v hotelih, s preprečevanjem požarov, kakor tudi zagotavljanje ustrezne odzivne sposobnosti v okviru opreme in osebja. Znak kakovosti, predlagan s strani FEU a.s.b.l.(Federation of European Union Fire Officer Associations / Evropsko združenje gasilskih poveljnikov) je izdan preko Urada Safehotel-Star.

EU-Project „Safehotel – Interaktivno usposabljanje hotelskega osebja za požarno varnost“
Seznam zahtev za pridobitev oznake kakovosti Safehotel-Star je bil razvit s finančno podporo Evropske komisije s projektom “Safehotel” (D/03/B/F/PP-146 086) v okviru programa Leonardo da Vinc, za poklicno usposabljanje in je bil podaljšan s temeljnimi izjavami MBS metodologija za požarno varnost v evropskih hotelih, objavljene s strani Evropske krovne organizacije za gostinstvo HOTREC.
Za požarno varnost v hotelih je celovito usposabljanje osebja bistvenega pomena. V skladu s tem je ta vidik ključno merilo za pridobitev certifikata Safehotel-Star. Da bi omogočili stroškovno učinkovito in prožno usposabljanje hotelskega osebja – kljub visoki stopnji fluktuacije zaposlenih – je bil v okviru EU projekta razvit interaktivni izobraževalni CD za hotele, ki se ga lahko uporablja v 12 evropskih jezikih.