Potwierdzenie wysokiej jakości ochrony przeciwpożarowej w hotelach
“Gwiazdka jakości bezpieczeństwa pożarowego – Safehotel” – to niezależne potwierdzenie jakości służące obiektywnemu certyfikowaniu bezpieczeństwa pożarowego hoteli. Celem jest podwyższenia bezpieczeństwo dla gości i personelu w hotelach, polegające na eliminowaniu możliwości powstania pożaru i zapewnieniu optymalnego reagowania personelu i urządzeń do technicznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w wypadku jego wystąpienia. Certyfikat jakości ochrony przeciwpożarowej ” Gwiazdka jakości bezpieczeństwa pożarowego – Safehotel” przyznawany jest z inicjatywy FEU a.s.b.l. (Federacja Stowarzyszeń Ochrony Przeciwpożarowej Unii Europejskiej)

Projekt UE „Safehotel – Interaktywne szkolenie personelu obsługi hotelowej“
Katalog wymagań do osiągnięcia znaku “Gwiazdka jakości bezpieczeństwa pożarowego – Safehotel” został przygotowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej dla projektu “Safehotel” (D/03/B/F/PP-146 086) within the Leonardo da Vinci program for vocational training and has been extended by the core statements of t w ramach programu Leonardo-da-Vinci dla doskonalenia zawodowego i rozwijania sytycznych wydanych przez Europejski Związek Hotelarzy HOTREC i opublikowanych jako MBS-metodyka ochrony przeciwpożarowej w hotelach .
Dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w hotelach niezbędne jest odpowiednie szkolenie personelu j ten aspekt jest głównym kryterium oceny jakości, które są podstawą przyznania znaku jakości ochrony przeciwpożarowej w postaci znaku “Gwiazdka jakości bezpieczeństwa pożarowego – Safehotel”. By umożliwić, także przy wysokiej fluktuacji obsługi hotelowej, wydajne i elastyczne szkolenie, zostały przygotowane w ramach tego projektu UE interaktywne materiały edukacyjne na płytach CD przeznaczone dla branży hotelowej , która może być używana w 12 językach europejskich