Lista B – Budowa
Hotel: Free trial / self audit
wystepuje
Konstrukcja i drzwi
tak
nie
n.erf.
punkty
Utworzone strefy pożarowe zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia i dymu
1
Drogi ewakuacyjne są wystarczająco szerokie
 
1
Drogi ewakuacyjne są zabezpieczone przed przedostaniem się ognia i / lub dymu
 
1
Drogi ewakuacyjne są możliwie najkrótsze i prowadzą bezpośrednio na otwartą przestrzeń lub do innej strefy pożarowej
1
Osoby do chwili opuszczenia budynku mogą się przemieszczać drogami ewakuacyjnymi
1
Ślepe korytarze są możliwie krótkie i zabezpieczone przed przedostaniem się ognia i / lub dymu
1
Drogi ewakuacyjne są oddzielone ścianami od stref o wysokim zagrożeniu pożarowym
1
Jest wystarczająca liczba klatek schodowych
1
Klatki schodowe są wydzielone pożarowo
 
1
Okno lub klapa dymowa w górnej części klatki schodowej
1
Drogi ewakuacyjne nadają się w każdej chwili do wykorzystania
 
1
Drzwi pokoi gościnnych dają się w każdej chwili łatwo otworzyć od wewnątrz
 
1
Drzwi klatek schodowych posiadają wymaganą klasę odporności ogniowej
1
Drzwi z piwnicy do klatki schodowej posiadają wymaganą klasę odporności ogniowej.
1
Drzwi prowadzące z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne posiadają wymaganą klasę odporności ogniowej.
1
Drzwi prowadzące ze stref o podwyższonym zagrożeniu pożarowym na drogi ewakuacyjne posiadają wymaganą klasę odporności ogniowej
1
wystepuje
Wyposażenie
tak
nie
n.erf.
punkty
Drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód
1
Na drogach ewakuacyjnych nie ma luster mogących wprowadzić w błąd podczas ewakuacji
 
1
Brak utrudnień w korzystaniu z drzwi ewakuacyjnych
 
1
Wystrój wnętrza i pozostałe materiały wykończeniowe o wymaganej klasie reakcji na ogień
 
1
Wystrój wnętrza i pozostałe materiały wykończeniowe o wymaganej klasie reakcji na ogień
 
1
Zapewnione jest oświetlenie awaryjne dróg ewakuacyjnych i wyjść ewakuacyjnych.
 
1
Miejsce zbiórki ewakuacji jest wyznaczone i oznakowane
 
1
Wskazania z zakresu bezpieczeństwa dla personelu i gości są umieszczone w widocznym miejscu holu wejściowego
 
1
Plan dróg ewakuacyjnych jest umieszczony na każdym piętrze
 
1
Wskazania z zakresu bezpieczeństwa dla gości umieszczone są umieszczone w każdym pokoju w dobrze widocznym miejscu
 
1
Plan dróg ewakuacyjnych jest w każdym pokoju dla gości
 
1
 Bemerkungen
Total 27