List B – Stavba

Kontrolni list B - Stavba
Hotel: Free trial / self audit
obstoječe
Konstrukcija in izhodi
da
ne
n.z.
točke
Objekt je razdeljen na požarne sektorje/celice
1
Evakuacijske poti in izhodi so dovolj široki
 
1
Evakuacijske poti so iz požarno in/ali dimo odpornih materialov
 
1
Evakuacijske poti so izvedene po najkrajši možni poti do izhodnih vrat iz objekta
1
Ljudje se lahko nahajajo na evakuacijskih poteh, dokler ne dosežejo izhodnih vrat iz objekta
1
Slepi prehodi so izvedeni kot je najkrajše možno in so iz požarno odpornih materialov
1
Prostori s povečanim požarnim tveganjem so ločeni, s požarno odpornimi elementi, od evakuacijskih poti
1
Zadostno število stopnišč
1
Stopnišče je izvedeno kot zaprto
 
1
Strešno okno ali okno za prezračevanje je v zgornjem delu stopnišča
1
Evakuacijske poti so stalno dostopne
 
1
Vrata iz hotelskih sob se z notranje strani vedno z lahkoto odprejo
 
1
Vrata na evakuacijskih poteh se hitro in preprosto odprejo
1
Vrata med evakuacijskim stopniščem in kletjo so iz požarno odpornih materialov
1
Vrata med hotelskimi sobami in evakuacijskimi potmi so iz požarno odpornih materialov
1
Vrata med prostori s povečanim požarnim tveganjem in evakuacijskim stopniščem so iz požarno odpornih materialov
1
obstoječe
Notranjost hotela
da
ne
n.z.
točke
Evakuacijske poti brez ovir
1
Evakuacijske poti so izvedene brez ogledal, ki bi zmedla orientacijo na evakuacijskih poteh
 
1
Odpiranje evakuacijskih vrat ni ovirano
 
1
Obloge in dekoracije so iz požarno materialov predpisane kakovosti
 
1
Evakuacijske poti in izhodi, morajo biti opremljeni z zasilno razsvetljavo
 
1
Evakuacijske poti morajo biti ustrezno označene s standardiziranimi znaki
 
1
Zbirno mesto je pravilno označeno
 
1
Ob vhodu v objekt je trajno nameščen izvleček iz požarnega reda z navodili za osebje in goste
 
1
V vsakem nadstropju je izobešen načrt evakuacije
 
1
Izvleček iz požarnega reda za goste je trajno nameščen v vsaki hotelski sobi
 
1
V vsaki hotelski sobi je izobešen načrt evakuacije
 
1
 Bemerkungen
Total 27 
B1.1 - Preveriti sobe, kakšna so vrata + samozapiralo
B1.2 - preveriti klet mimo wellnesa.
B1.3 - Požarno stopnišče - nastopne plošče so iz lesa/iverica?
B1.4 - preveriti po nadstropjih dolžino poti.
B1.7 - Kuhinja klet - vrata?? preveriti
B1.10 - preveriti na glavnem stopnišču. Evakuacijsko ima ODT.
B1.13 - Izhodna vrata - škatlice s ključi na stenah? ali je to sprejemljivo ali mora biti push sistem?
B1.16 - Kuhinja proti hodniku? preveriti
B2.1 - Vozički / Aktiva !!
B2.4 - Stenske obloge, tla - material?
B2.6 - Dodati oznake v kleti mimo wellnesa in kuhinje