Seznam B - Stavba
Hotel: Free trial / self audit
obstoječe
Konstrukcija in vrata
da
ne
n.z.
točke
Delitev na požarne sektorje preprečuje širjenje požara in dima
1
Evakuacijske poti so dovolj široke
 
1
Evakuacijske poti so zaščitene pred vdorom ognja in/ali dima
 
1
Evakuacijske poti so čim krajše in vodijo neposredno na prosto
1
Ljudje lahko po evakuacijski poti pridejo vse do izhoda iz stavbe na prosto
1
Slepi hodniki so čim krajši in zaščiteni pred vplivi požara in/ali dima
1
Evakuacijske poti so ločene od področij z visoko požarno ogroženostjo
1
Zadostno število stopnišč
1
Požarno ločena stopnišča
 
1
V zgornjem delu stopnišča je okno ali prezračevalna odprtina
1
Evakuacijske poti so vedno prehodne
 
1
Vrata hotelskih sob se vedno z lahkoto odpirajo z notranje strani
 
1
Vrata na stopnišče so zahtevane kakovosti
1
Vrata iz kleti na stopnišče so zahtevane kakovosti
1
Vrata iz sob na evakuacijske poti so zahtevane kakovosti
1
Vrata med področji z visoko požarno ogroženostjo in evakuacijskimi potmi so zahtevane kakovosti
1
obstoječe
Oprema
da
ne
n.z.
točke
Na evakuacijskih poteh ni ovir
1
Na evakuacijskih poteh ni zavajajočih ogledal
 
1
Odpiranje vrat za izhod v sili ni ovirano
 
1
Obloge in dekoracije so zahtevane kakovosti
 
1
Na evakuacijskih poteh in izhodih v sili, ki morajo biti osvetljeni, je varnostna razsvetljava
 
1
Evakuacijske poti so v zadostni meri označene s standardnimi varnostnimi znaki
 
1
Določeno je zbirno mesto
 
1
Varnostna navodila za osebje in goste so objavljena v vhodni avli na dobro vidnem mestu
 
1
Načrt evakuacijske poti je v vsakem nadstropju
 
1
Varnostna navodila za goste so v vsaki sobi za goste na dobro vidnem mestu
 
1
V vsaki sobi za goste je načrt evakuacijske poti
 
1
 Bemerkungen
Total 27