List E – Dodatne zahteve

Kontrolni list E – dodatne zahteve
Hotel: Free trial / self audit
obstoječe
Kontrolni list E – dodatne zahteve
da
ne
točke
Brezžična povezava sistema za zaznavanje dima in notranji sistem alarmiranja v vsaki sobi za goste
30
Hotel delno opremljen s sistemom za zaznavanje dima in alarmnim sistemom
50
Hotel v celoti opremljen s sistemom za zaznavanje dima in alarmnim sistemom
110
Vzdrževanje javljalcev dima in ognja in alarmnega sistema
0
Hotel delno opremljen s sprinklerji
65
Hotel v celoti opremljen s sprinklerji
165
Vzdrževanje sprinklerskega sistema
0
Avtomatsko obveščanje gasilcev je možno
10
Posebni ukrepi / alarmi za goste, ki se ne morejo odzvati na zvočne alarme
10
Dimni oddelek v horizontalni evakuacijski poti ne presega 30 metrov
5
Vrata dimnih oddelkov so samo-zapirajoča
10
Vrata dimnih oddelkov, ki jih držijo odprta magnetne naprave in jih zapirajo detektorji dima in ognja vodijo v bližino vrat
5
Vrata dimnih oddelkov, ki jih držijo odprta magnetne naprave lahko zapre signal sistema avtomatskih detektorjev dima in ognja
10
Vzdrževanje vrat dimnih oddelkov
0
Sistem prezračevanja evakuacijskih poti
5
Sistem prezračevanja v stopniščih
10
Nadtlak v stopniščih
10
Vzdrževanje prezračevanih sistemov in/ali sistema za nadtlak
0
Zunanje požarne stopnice
10
Vsaka od sob za goste je posamezni dimni in požarni oddelek
20
Sobe za goste so ločene z ognje-odpornimi stenami
15
Samo-zapirajoča vrata sob za goste; ne samo-zaklepajoča
10
Brez kleti
5
Etaže pod pritlično etažo so ločene od preostalega dela stopnišča z dvojimi vrati
5
Evakuacijska dvigala
10
Dvigala za gasilce
10
Preverjanje požarne varnosti vsakih 12 mesecev
10
Preverjanje požarne varnosti vsakih 24 mesecev
5
-
0
-
0
Mapa požarne preventive
5
Uporaba piktogramov; pritrjeno v avli hotela
5
Uporaba piktogramov; pritrjeno v vsaki spalnici
5
Navodila za ukrepanje v sili preko TV po prihodu in po zahtevi v domačem jeziku in v ustreznem tujem jeziku, glede na izvor običajnih hotelskih gostov
5
Evakuacijska navodila preko glasnih zvočnikov so predvajana v lokalnem jeziku in v ustreznem tujem jeziku, glede na izvor običajnih hotelskih gostov
5
Avtomatski sistem za evakuacijo
10
Klicanje centra za obveščanje preko Evropske številke za klic v sili 112 je mogoče iz vsake spalnice (številka 112 brez predpon)
5
Požarna ponjava za vsako posteljo
10
Dodatne informacije za goste, ki v primeru požara potrebujejo posebno pomoč
10
Prihod lokalnih gasilcev v roku 10 minut, vsaj 6 gasilcev
5
Vedno dostopen “register gostov” s številom gostov
5
“Register gostov” s številom in lokacijo gostov, ki potrebujejo pomoč v primeru požara
5
Kartice za tek in orientacijo
5
Nizka označitev izhodne poti
10
Zidni hidrant po EN 671/1
10
Pregled električnega sistema vsakih 12 mesecev s strani odgovorne osebe
5
TV s samo-gašenjem
5
Pisna navodila za osebje o ukrepih v primeru požara
5
Strogo upoštevanje pravil glede kajenja
10
Strogo upoštevanje pravil glede odlaganja smeti
10
Prenosne gasilnike za aerosol tipa (razpršila) na voljo v restavracijo in kuhinjo
10
Prenosne gasilnike za aerosol tipa (razpršila) na voljo v sobe
10
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
Vse osebje se je udeležilo osnovnega usposabljanja enkrat
1
Vse osebje se je udeležilo osnovnega usposabljanja vsakih dvanajst mesecev
5
20 % osebja se je udeležilo praktičnega usposabljanja z gasilnimi aparati enkrat
5
20 % osebja se je udeležilo praktičnega usposabljanja z gasilnimi aparati enkrat vsaki dve leti
10
Osebje s posebnimi požarno -zaščitnimi nalogami se je udeležilo praktičnega usposabljanja z gasilnimi aparati enkrat
10
Osebje s posebnimi požarno -zaščitnimi nalogami se je udeležilo praktičnega usposabljanja z gasilnimi aparati vsakih 24 mesecev
10
70 % osebja se je udeležilo posebnega usposabljanja enkrat
5
10% osebja se je udeležilo posebnega usposabljanja vsakih 12 mesecev
10
Vse osebje s posebnimi požarno-zaščitnimi nalogami (vključno z osebjem, ki je prisotno ponoči) se je udeležilo specialnega usposabljanja za preprečevanje požarov
20
Vse osebje s posebnimi požarno-zaščitnimi nalogami (vključno z osebjem, ki je prisotno ponoči) se je udeležilo specialnega usposabljanja za preprečevanje požarov vsakih 12 mesecev
20
Oseba odgovorna za požarno varnost glede na državni standard/prakso
15
Druga oseba odgovorna za požarno varnost glede na državni standard/prakso
10
Oseba odgovorna za požarno varnost glede na državni standard/prakso osvežitev znanja na vsaka 3 leta
25
Druga oseba odgovorna za požarno varnost glede na državni standard/prakso osvežitev znanja na vsaka 3 leta
25
Oseba odgovorna za požarno varnost glede na državni standard/prakso osvežitev znanja na vsakih 5 let
15
Druga oseba odgovorna za požarno varnost glede na državni standard/prakso osvežitev znanja na vsakih 5 let
15
Stopnja požarne varnosti managementa (Napredno)
40
Standardne evakuacijske vaje izvedene vsakih 12 mesecev
10
Standardne evakuacijske vaje izvedene vsakih 24 mesecev
5
Napredne evakuacijske vaje izvedene vsakih 12 mesecev
20
Napredne evakuacijske vaje izvedene vsakih 24 mesecev
10
Direktor hotela se je udeležil tečaja Varen hotel za managerje, ki ga obnavlja vsakih 5 let
5
Direktor hotela se je udeležil tečaja Varen hotel za managerje, ki ga obnavlja vsaka 3 leta
15
Usposobljeno osebje (minimalno 1) vedno na voljo v objektu
5
Usposobljeno osebje (minimalno 2) vedno na voljo v objektu
10
Usposobljeno osebje (več kot 2) vedno na voljo v objektu
15
 Bemerkungen
Total 995 
E4 - V pripravi nova pogodba o vzdrževanju s POžarnimi sistemi d.o.o., ki so pooblaščeni serviserji za Morley
E8 - avtomatski prenos signala na VNC - ne gasilce???
E9 - Vibrajoče blazine, svetlobni signali?
E10 - Preveriti!
E12 - Tega ni na objektu! Vrteča vrata na vhodu pa so vezana na sistem javljanja požara
E22 - preveriti nameščenost samozapiral
E33 - Popraviti Navodila za goste - razlaga piktogramov
E34 - NAvodila za goste v vsaki sobi v pisni obliki. Preveriti možnost predvajanja obvestil preko interne TV mreže ob prihodu gosta.
E35 - Preveriti , ali imamo govorni alarm! -
E37 - Preveriti!
E39 - evakuacija invalidov - način obveščanja, kako se izvaja evakuacija....
E43 - Urediti!
E46 - Pregledi in meritve s strani pooblaščenega preglednika se izvajajo na el.instalacijah na 5 let, na delovni opremi na 3 leta. Vizualni pregledi s strani vzdrževanja stalno, ne vodijo se zapisi. Sobarice, če opazijo, da je kaj narobe - sporočijo na Help desk
E52 - ????
E84 - Ali so to lahko tudi interna usposabljanja s strani strokovne osebe?