Seznam E - Dodatno
Hotel: Free trial / self audit
obstoječe
Seznam E - Dodatno
da
ne
točke
Brezžični javljalnik požara in interna alarmna naprava v vsaki sobi za goste (brez točk, če obstaja E.03
30
Hotel je delno opremljen z avtomatskim sistemom za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje (brez točk, če obstaja E.03).
50
Hotel je v celoti opremljen z avtomatskim sistemom za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje
110
Vzdrževanje naprav za odkrivanje požara in alarmiranje
0
Hotel je delno opremljen s sprinklerskim sistemom (brez točk, če obstaja E.06).
65
Hotel je v celoti opremljen s sprinklerskim sistemom
165
Vzdrževanje sprinklerskega sistema
0
Avtomatsko obveščanje gasilske službe
10
Posebni ukrepi za alarmiranje gostov, ki se ne morejo odzvati na zvočni alarm
10
Dimni sektor na vodoravnih evakuacijskih poteh ni daljši od 30 metrov
5
Vrata dimnega sektorja se samodejno zapirajo
10
Vrata dimnega sektorja držijo odprta magnetne naprave, zapre pa jih dimni oziroma požarni javljalnik, nameščen v neposredni bližini vrat
5
Vrata dimnega sektorja držijo odprta magnetne naprave, zapre pa jih lahko avtomatski sistem za odkrivanje in javljanje požara
10
Vzdrževanje vrat dimnega sektorja
0
Odvod dima z evakuacijskih poti
5
Odvod dima iz stopnišč (brez točk, če obstaja E.17)
10
Nadtlak v stopniščnih jaških
10
Vzdrževanje naprav za odvod dima oziroma naprav za ustvarjanje nadtlaka
0
Zunanje stopnišče za izhod v sili
10
Vse sobe za goste so zgrajene kot ločeni požarni in dimni sektorji
20
Sobe za goste so ločene s požarnoodpornimi stenami
15
Vrata sob za goste se samodejno zapirajo
10
Ni kleti
5
Etaže pod pritličjem so z dvojimi vrati ločene od stopnišča
5
Evakuacijsko dvigalo
10
Dvigalo za gasilce
10
Preverjanje požarnovarnostnih ukrepov vsakih 12 mesecev
10
Preverjanje požarnovarnostnih ukrepov vsakih 24 mesecev (brez točk, če obstaja E.27)
5
-
0
-
0
Požarni red
5
V vhodni avli se uporabljajo piktogrami
5
Piktogrami se uporabljajo v vsaki sobi za goste
5
Navodila za obnašanje v sili dobi gost ob prihodu ali na zahtevo po televiziji v lokalnem jeziku in tudi v ustreznem tujem jeziku, odvisno od izvora običajnih hotelskih gostov
5
Navodila za evakuacijo so na voljo v lokalnem jeziku in v ustreznih tujih jezikih, odvisno od izvora običajnih hotelskih gostov (brez točk, če obstaja E.36).
5
Avtomatski sistem za vodeno delno evakuacijo
10
Evropsko številko za klic v sili 112 (obveščanje reševalnih služb) se lahko neposredno pokliče iz vsake sobe za goste.
5
Vsaki postelji za goste pripada zaščitna kapuca za evakuacijo
10
Dodatni napotki za goste, ki v požaru potrebujejo posebno pomoč
10
Prihod gasilske ekipe z najmanj 6 gasilci v največ 10 minutah
5
Knjiga gostov s podatkom o številu gostov v hotelu je vedno na voljo
5
Knjiga gostov s podatki o številu in mestu nastanitve gostov, ki v požaru potrebujejo posebno pomoč
5
Orientacijski načrti za hitro lokalizacijo požara za gasilce
5
Oznake evakuacijskih poti so blizu tal
10
Notranji hidrant (s poltogo cevjo) po SIST EN 671-1
10
Električno napeljavo hotela preverja usposobljena oseba vsakih 12 mesecev
5
Televizor se samodejno pogasi
5
Pisna navodila za ukrepanje hotelskega osebja v primeru nevarnosti
5
Strogo izvajanje prepovedi kajenja
10
Strogo izvajanje varnega odlaganja odpadkov
10
Certificirano razpršilo (sprej) za gašenje je na voljo v restavraciji in v kuhinji
10
V vsaki sobi za goste je na voljo certificirano razpršilo (sprej) za gašenje
10
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
Vse osebje je opravilo tečaj osnovnega usposabljanja
1
Vse osebje vsakih 12 mesecev opravi tečaj osnovnega usposabljanja
5
20 % osebja se je enkrat praktično usposabljalo za uporabo gasilnika
5
20 % osebja se vsaki dve leti praktično usposablja za uporabo gasilnika
10
Osebje s posebnimi nalogami iz požarne zaščite je enkrat opravilo praktično usposabljanje za uporabo gasilnika
10
Osebje s posebnimi nalogami iz požarne zaščite se vsakih 24 mesecev praktično usposablja za uporabo gasilnika
10
10 % osebja je enkrat prejelo posebna navodila
5
10 % osebja vsakih dvanajst mesecev prejme posebna navodila
10
Vse osebje s posebnimi nalogami iz požarne zaščite (vključno z osebjem, ki je prisotno ponoči) je enkrat opravilo posebno usposabljanje iz požarne zaščite
20
Vse osebje s posebnimi nalogami iz požarne zaščite (vključno z osebjem, ki je prisotno ponoči) se vsakih dvanajst mesecev usposablja na področju požarne zaščite
20
Oseba, odgovorna za požarno varnost, ustreza nacionalni praksi/standardu
15
Dodatna oseba, odgovorna za požarno varnost, ustreza nacionalni praksi/standardu
10
Oseba, odgovorna za požarno varnost, se v skladu z nacionalno prakso/standardom izpopolnjuje vsaka 3 leta
25
Dodatna oseba, odgovorna za požarno varnost, se v skladu z nacionalno prakso/standardom izpopolnjuje vsaka 3 leta
25
Oseba, odgovorna za požarno varnost, se v skladu z nacionalno prakso/standardom izpopolnjuje vsakih 5 let
15
Dodatna oseba, odgovorna za požarno varnost, se v skladu z nacionalno prakso/standardom izpopolnjuje vsakih 5 let
15
Tečaj iz upravljanja požarne varnosti
40
Redna vaja evakuacije (interna) vsakih 12 mesecev
10
Redna vaja evakuacije (interna) vsakih 24 mesecev (brez točk, če obstaja E.78)
5
Obširnejša vaja evakuacije vsakih 12 mesecev (sodelujejo gosti in po možnosti gasilci)
20
Obširnejša vaja iz evakuacije vsakih 24 mesecev (sodelujejo gosti in po možnosti gasilci (brez točk, če obstaja E.80)
10
Upravnik hotela se vsakih 5 let izpopolnjuje na tečaju iz organiziranja varstva pred požarom (brez točk, če obstaja E.83)
5
Upravnik hotela se vsaka 3 leta izpopolnjuje na tečaju iz organiziranja varstva pred požarom
15
Na območju hotela je vedno na voljo osebje (najmanj 1 oseba), usposobljeno za varstvo pred požarom (brez točk, če obstaja E.85/E86)
5
Na območju hotela je vedno na voljo osebje (najmanj 2 osebi), usposobljeno za varstvo pred požarom (brez točk, če obstaja E.86)
10
Na območju hotela je vedno na voljo osebje (več kot 2 osebi), usposobljeno za varstvo pred požarom
15
 Bemerkungen
Total 511