Lista E - Extra
Hotel: Free trial / self audit
wystepuje
Lista E - Extra
tak
nie
punkty
Bezprzewodowa sieć czujek pożarowych i wewnętrznych urządzeń alarmowych w każdym pokoju gościnnym i korytarzu (brak punktów, jeżeli występuje E.03)
30
Hotel częściowo wyposażony jest w instalacje sygnalizacji pożaru i dźwiękowy system ostrzegawczy(brak punktów, jeżeli zaistnieje, E.03)
50
Hotel całkowicie wyposażony w instalację sygnalizacji pożaru i dźwiękowy system ostrzegawczy
110
Konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru i dźwiękowego systemu ostrzegawczego
0
Hotel częściowo wyposażony w tryskacze (brak punktów, jeżeli zaistnieje E.06)
65
Hotel całkowicie wyposażony w tryskacze
165
Konserwacja instalacji tryskaczowej
0
Istnieje możliwość automatycznego alarmowania straży pożarnej / hotel jest włączony do sieci monitoringu pożarowego (automatyczne przekazywanie informacji o wykryciu pożaru do stanowiska kierowania – tel. 112, 998)
10
Specjalne środki prewencji/istnieje możliwość alarmowania gości, którzy nie reagują na powiadamianie akustyczne
10
Strefy dymoszczelne poziomych dróg ewakuacyjnych nie są dłuższe niż 30 metrów
5
Drzwi w wydzieleniach dymoszczelnych są samozamykające się
10
Drzwi w wydzieleniach dymoszczelnych są utrzymywanie w stanie otwartym za pomocą magnesów i są zamykane poprzez uruchomienie samodzielnych czujek dymu i ognia znajdujących w bezpośrednim sasiedztwie
5
Drzwi wydzieleń dymoszczelnych są utrzymywanie w stanie otwartym za pomocą magnesów i zamykane są przez system sygnalizacji pożaru
10
Konserwacja drzwi oddzielających strefy dymoszczelne
0
Wentylacja pożarowa dróg ewakuacyjnych
5
Wentylacja pożarowa (oddymianie)w klatkach schodowych (brak punktów, jeżeli zaistnieje E.17)
10
Nadciśnienie w klatkach schodowych
10
Konserwacja systemu zapobiegającego zadymieniu lub służącego do usuwania dymu
0
Zewnętrzne wyjście ewakuacyjne.
10
Każdy z pokoi gościnnych stanowi oddzielną strefę pożarową
20
Pokoje są oddzielone ognioodpornymi ścianami
15
Drzwi pokoi gościnnych są samozamykające; nie samo ryglujące
10
Nie ma piwnic
5
Kondygnacje poniżej parteru są oddzielone od klatki schodowej przedsionkiem
5
Winda ewakuacyjna ?
10
Dźwig dla straży pożarnych (ekip ratowniczych).
10
Kontrole bezpieczeństwa pożarowego, co 12 miesięcy
10
Kontrole bezpieczeństwa pożarowego co 24 miesiące (brak punktów, jeżeli zaistnieje E.27)
5
-
0
-
0
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
5
Stosuje się piktogramy dot. bezpieczeństwa pożarowego w holu przyjęć
5
Wywieszone piktogramy dot. bezpieczeństwa pożarowego w każdym pokoju gościnnym
5
Instrukcja postepowania w razie nagłych zdarzen przekazywana podczas przybycia lub na żądanie poprzez TV w lokalnym języku a także w języku najczęściej przebywających gości.
5
Instrukcja dotycząca ewakuacji może być przekazywana w lokalnym języku jak i języku zwykle przebywających gości (brak punktów, jeżeli zaistnieje E.36)
5
Automatyczny system ewakuacji
10
Możliwość alarmowanie służb ratowniczych bezpośrednio z pokoju gościnnego poprzez wybranie europejskiego numeru alarmowego 112
5
Maski ewakuacyjne dla każdego łóżka
10
Przekazywanie dodatkowej informacji gościom, którzy wymagają szczególnej pomocy w sytuacji zaistnienia pożaru.
10
Czas dojazdu straży pożarnej na miejsce akcji w przeciągu 10 minut; co najmniej 6 ratowników
5
Dostępny o każdej porze “Rejestr gości”
5
Istnieje “Rejestr gości” z podaną ilością jak i miejscem zakwaterowania osób wymagających szczególnej pomocy podczas pożaru
5
Plan ewakuacji z zaznaczeniem miejsc rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń alarmowych
5
Oznakowanie dróg ewakuacyjnych w pobliżu podłogi
10
Hydranty wewnętrzne zgodne z norma EN 671/1
10
Kontrola instalacji elektrycznej przez uprawnione osoby co 12 miesięcy
5
Samogaszący się telewizor
5
Pisemna instrukcja dla personelu hotelowego odnośnie podejmowania środków zaradczych w sytuacji zaistnienia zagrożenia
5
Zakaz palenia papierosów jest skutecznie przestrzegany i wydzielone zostały obszary/pomieszczenia dla palących
10
Skutecznie przestrzegane w praktyce zasady dotyczace bezpiecznego składowania odpadów
10
Wyposażenie części restauracyjnej i kuchni w gaśnice aerozolowe przeznaczone do gaszenia pożarów tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych
10
Wyposażenie pokoi gościnnych w gaśnice aerozolowe posiadajace odpowiedni certyfikat.
10
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
Cały personel ukończył przynajmniej raz szkolenie podstawowe
1
Cały personel przechodzi, co 12 miesięcy szkolenie podstawowe
5
20% całego personelu przynajmniej raz przeszło praktyczne szkolenie z zakresu obsługi gaśnic
5
20% całego personelu przynajmniej raz na 2 lata przeszło praktyczne szkolenie z obsługi gaśnic
10
Personel do szczególnych zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej przeszedł raz praktyczne ćwiczenia z zakresu obsługi gaśnic
10
Personel do zadań szczególnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej przeszedł raz na dwa lata praktyczne ćwiczenia z zakresu obsługi gaśnic
10
10% całego personelu przynajmniej raz zostało szczegółowo przeszkolona /kurs 1 dniowy/
5
10% całego personelu przynajmniej raz na 12 miesięcy zostało szczegółowo przeszkolona
10
Cały personel do zadań szczególnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej (włącznie z personelem zatrudnionym w godzinach nocnych) przeszedł jeden raz odrębne szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej
20
Cały personel do zadań szczególnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej (włącznie z personelem zatrudnionym w godzinach nocnych) przechodzi co 12 m-cy odrębne szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej
20
Pracownik prowadzący sprawy ochrony przeciwpożarowej posiada wymagane przeszkolenie
15
Zatrudniono specjalistę z zakresu ochrony przeciwpożarowej
10
Co 3 lata pracownik prowadzący sprawy przeciwpożarowe odbywa szkolenie doskonalące dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej
25
Szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego przeprowadzane, co 3 lata dla dodatkowych specjalistów d/s ochrony przeciwpożarowej
25
Szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego przeprowadzane, co 5 lat dla inspektorów z zakresu ochrony przeciwpożarowej
15
Szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego przeprowadzane, co 5 lat dla dodatkowych specjalistów ds. ochrony przeciwpożarowej
15
Kurs z zakresu zarządzania ochroną przeciwpożarową
40
Standardowe ćwiczenia ewakuacyjne przeprowadzane, co 12 miesięcy
10
Standardowe ćwiczenia ewakuacyjne przeprowadzane co 24 miesiące (brak punktów jeżeli zaistnieje E.78)
5
Szczegółowe ćwiczenia ewakuacyjne przeprowadzane, co 12 miesięcy
20
Szczegółowe ćwiczenia ewakuacyjne przeprowadzane, co 24 miesięcy (brak punktów, jeżeli zaistnieje E.80)
10
Kurs doskonalenia zawodowego dla menadżerów hotelowych z zakresu zarządzania ochroną przeciwpożarową, co 5 lat ((brak punktów, jeżeli zaistnieje E.83)
5
Kurs doskonalenia zawodowego dla menadżerów hotelowych z zakresu zarządzania ochroną przeciwpożarową, co 3 lat
15
Wyszkolony personel z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Minimum 1)gotowy do zadysponowania o każdej porze dnia i nocy (brak punktów jeżeli zaistnieje E.85 lub E.86)
5
Wyszkolony personel z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Minimum 2) gotowy do zadysponowania o każdej porze dnia i nocy (brak punktów jeżeli zaistnieje E.86)
10
Wyszkolony personel z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Minimum 3) gotowy do zadysponowania o każdej porze dnia i nocy
15
 Bemerkungen
Total 501