Koszty Netto za certyfikowanie są jak następuje:

Audyt na miejscu: 800 € [nie są jeszcze potwierdzone dla Polska]

  • W tym zawarte są każdorazowe koszty podróży – jeśli wymagany jest 1 nocleg bez kosztów zapewniany przez hotel

Certyfikowanie: 200 €
Hotel otrzymuje

  • dokument poświadczający , że hotel wypełnia europejskie jakościowe kryteria dla ochrony przeciwpożarowej,
  • plakietkę, która nadaje się do umieszczenia na zewnątrz
  • logo systemu “Safehotel” o wysokiej rozdzielczości w formacie odpowiednim dla celów reklamowych podczas 3 letniej ważności Certyfikatu
  • przyjęcie do bazy danych systemu “Safehotel” i przedstawienie na www.safehotel.org włącznie z hiperłączem na własnej hotelowej stronie internetowej

Bezpłatnie:

  • Rejestracja i używanie spisa kontrolnego online celem samo rewizji stanu ochrony przeciwpożarowej,
  • Telefoniczne doradztwo do odpowiadania na pytania w związku z certyfikowaniem.

Opcjonalnie:
Szkolenia online z zintegrowanym egzaminem z wiadomości dla oceny personelu w cenie 110 € z dostarczeniem do siedziby odbiorcy.