Wersja demo zawiera informacje o zawartości materiałów szkoleniowych oraz wyliczone przykłady dla dydaktycznej koncepcji wizualizacji materiałów, dzięki wielu sekwencjom wideo.

Orientację o konstrukcji materiałów szkoleniowych uzyskacie Państwo klikając tutaj