Interaktywna lista kontrolna służy do samo audytu zainteresowanego hotelu. Lista kontrolna powinna był być wypełniana przeanalizowana zanim hotel zostanie zgłoszony do oceny przez rzeczoznawcę. Struktura i treść są identyczne z późniejszym zestawieniem kontrolnym, które używane jest przez rzeczoznawcę.

Przez samodzielne przeanalizowanie każdorazowych kryteriów powinno powstać podwyższone zrozumienie dla wymogów znaku ” Safehotel-Star”. W ten sposób budowane jest zrozumienie hotelowego personelu zarządzającego dla istotnych kryteriów we własnym obiekcie. W dalszym ciągu Dalej powinno być osiągane to że niezbędne środki do uzyskania znaku “Safehotel-Star” musza być znane i przyjęte do stosowania. W ten sposób skuteczność przy audycie przez eksperta zostanie podwyższona i unikniemy sprawdzeń dodatkowych.

Jeśli chcecie Państwo opracować interaktywny spis kontrolny? Proszę się zarejestrować tu.