Przyznawanie znaku “Gwiazdka jakości bezpieczeństwa pożarowego – Safehotel” jest procesem wielostopniowym. . Zasadniczo certyfikowanie przebiega według następującej ścieżki:

  1. Audyt wewnętrzny hotelu w oparciu o listy kontrolne ; i rejestracja nie powoduje kosztów
  2. Hotel udziela zlecenia na certyfikację
  3. Biuro znaku “Safehotel-Star” wysyła niezależnego eksperta który w oparciu o listy kontrolne i wizytację hotelu ustala poziom spełnienia wymagań określonych w regulaminie przyznawania znaku
  4. Gromadzenie w bazie danych Biura Znaku “Safehotel-Star” dokumentacji dotyczącej audytu w hotelu.
  5. Sprawdzanie rezultatów badania przez Biuro Znaku i przyznanie znaku “Safehotel-Star” To wyliczenie unaocznia podstawowe wymagania niezbędne do nadania Znaku.

To wyliczenie unaocznia podstawowe wymagania niezbędne do nadania Znaku:

sh-vergabe

Biuro Znaku “Safehotel-Star” wyznacza każdorazowo audytora do przeprowadzenia inspekcji w konkretnym hotelu. By poręczyć niezależność audyty, wchodzą w rachubę jak eksperci tylko osoby , które nie są w żadnym związku (finansowy albo osobistym) stosunku do hotelu. Ponadto Biuro znaku zapewnia fachowość audytu w ten sposób że do zespołu realizującego te zadania należą tylko odpowiednio przygotowani eksperci.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani tym, by Państwa hotel skierować do certyfikowania w celu uzyskania znaku bezpieczeństwa “Safehotel-Star” lub macie pytania w tej sprawie to zapraszamy do nawiązania kontaktu z Biurem znaku albo z narodowym przedstawicielstwom [kontakt].