Slovensko združenje za požarno varstvo
Dimičeva 13
1000 Ljubljana
Slovenija
Kontakt: info@szpv.si, www.szpv.si, GSM: +386 41 797930.