Interaktivni kontrolni seznam je namenjen lastnemu pregledu hotela. Ta pregled je treba dokončati in kontrolni seznam izpolniti pred naročilom presoje. Struktura in vsebina seznama sta enaki kot v kontrolnemu seznamu, ki ga uporabljajo presojevalci.

Pri samostojnem preverjanju po merilih kontrolnega seznama vodstvo hotela ali odgovorni zaposleni bolje spoznajo koncept in zahteve Safehotela in se tudi naučijo presojati pomembna merila požarne varnosti. Poleg tega na ta način vnaprej spoznajo. morebitne nujne ukrepe za doseganje znaka Safehotel-star in jih sprejmejo. S tem postopkom se poveča uspešnost hotela pri uradni presoji in se izogne dodatnim pregledom.

Ali želite delati z interaktivnim kontrolnim seznamom? Prijavite se lahko tukaj.