List C – Bistvene zahteve

List C - Bistvene zahteve
Hotel: Free trial / self audit
Alternativa
da
ne
Hotel je delno opremljen z avtomatskim sistemom za detekcijo dima in sistemom za alarmiranje
Hotel je popolnoma opremljen z avtomatskim sistemom za detekcijo dima in sistemom za alarmiranja
Dodatno
da
ne
Oseba, odgovorna za požarno varnost v skladu z državnimi standardi / prakso
Evidence požarnega varstva vsebujejo informacije v zvezi z delovanjem požarno varnostnih sistemov, postopke upravljanja in usposabljanja
Požarni načrt
Vsi zaposleni so, v skladu z njihovimi nalogami, seznanjeni z informacijami, navodila in usposobljeni na področju požarne varnosti, vsakih dvanajst mesecev
Celotno osebje hotela izvaja praktične vaje evakuacije iz hotela vsakih 12 mesecev
Vsi požarno varnostni sistemi, na primer: javljanje požara in alarmiranje so, s strani pooblaščene inštitucije, redno pregledani in vzdrževani
Oceno tveganja za nastanek požara se izvaja redno
Usposobljeno osebje (vsaj 1 oseba) je, na delavnem mestu v hotelu, dosegljivo ob vsakem trenutku