Cilj evropskega projekta, ki ga je finančno podprla Evropska komisija, »Safehotel – Interaktivno izobraževanje hotelskega osebja za varstvo pred požarom« (D/03/B/F/PP-146 086) v okviru programa za poklicno usposabljanje Leonardo-da-Vinci, je bila izdelava interaktivnega učnega programa za požarnovarnostno usposabljanje hotelskega osebja.

Za izboljšanje požarne varnosti v hotelih je bistveno usposabljanje osebja.Ta vidik je zato ključno merilo za pridobitev znaka Safehotel-Star. Zaradi delovnih razmer in visoke fluktuacije v gostinstvu je izvedba običajnih seminarjev pogosto težavna.
Učni program Safehotel predstavlja alternativo, ki olajšuje usposabljanje hotelskega osebja za varstvo pred požarom. Učni program obsega vse osrednje vidike požarne varnosti v hotelih. Brez težav se izvaja med delovnim časom in/ali ponoči. Dela na delovnem mestu zaradi usposabljanja tako ni treba prekinjati in poleg tega lahko novo osebje kadarkoli začne z uvajanjem v varstvo pred požarom.
Uspešnost usposabljanja po tem učnem programu se preveri z vključenim preskusom znanja, ki izpolnjuje kriterije Safehotel-Star.

Uvod v učni program si lahko ogledate tukaj ; to naj vaše osebje spodbudi k zagotavljanju varnosti v vašem hotelu.

Učni program lahko naročite tukaj za neto ceno 110,00 EUR + DDV.
Po prispelem plačilu dobite dostop.