Podelitev znaka Safehotel-Star je večstopenjski proces. Certificiranje načeloma poteka na naslednji način::

  1. V hotelu po interaktivnem kontrolnem seznamu sami preverijo požarno varnost, za to je obvezna brezplačna registracija je obvezna,
  2. hotel odda naročilo za certificiranje,
  3. Urad Safehotel-Star pošlje neodvisnega strokovnjaka, ki z uporabo kontrolnih seznamov oceni hotel, tako da pregleda dokumentacijo o požarni varnosti, nato pa še prostore hotela,
  4. Rezultati pregleda se shranijo v podatkovno bazo Safehotela,
  5. Urad Safehotel Star preveri izsledke in podeli znak Safehotel-Star

V naslednjem diagramu so prikazani osnovni pogodbeni odnosi pri podeljevanju znaka Safehotel-Star:

sh-vergabe

Urad Safehotel Star pooblasti strokovnjake za pregled hotela. Zaradi neodvisnosti preverjanja so ti strokovnjaki lahko samo osebe, ki so finančno in osebno neodvisne od hotela. Poleg tega Urad Safehotel Star s kvalificiranimi in ustrezno usposobljenimi presojevalci zagotavlja strokovnost presoje.

Če bi želeli, da se vaš hotel certificira po postopku za Safehotel-Star in/ali bi želeli izvedeti podrobnosti postopka, se obrnite na Urad Safehotel Star ali na njegove nacionalne predstavnike [kontakt].