Kontrolni seznami
Navodila
Pri delu s kontrolnimi seznami za enega ali več hotelov je treba uporabljati ikone, ki so definirane v nadaljevanju.
= Ustvarite nov podatkovni niz za presojo hotela
= Izberite hotel, ki ga želite s kontrolnim seznamom oceniti
= Vnesite oziroma spremenite ime hotela in projekt (lastna presoja/neodvisna presoja)
= Izbrišite vse podatke hotela
= Natisnite vse podatke hotela v pdf-formatu
Ko ste ustvarili podatkovni niz za presojo hotela in izbrali hotel, lahko začnete z uporabo seznamov M, B, S, E in C iz menija "Kontrolni seznam"; premaknite se, prosim, tja. Vmesni in/ali končni rezultati za izbrani hotel se bodo shranili za nadaljnjo uporabo. Rdeče polje: v tem seznamu je doseženih premalo točk. Zeleno polje: zahteve so izpolnjene.
List M
List B
List S
List E
List C
Total
Mercure Hotel Ingolstadt
Selfaudit
24.10.20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
cds
Selfaudit
0
0
0
0
0
Mercure Hotel Centro Oberhausen
Audit
0
0
0
0
0
43412595893
Selfaudit
0
0
0
0
0
22108087668
Selfaudit
0
0
0
0
0
64446472952
Selfaudit
0
0
0
0
0
80144656775
Selfaudit
0
0
0
0
0
Narai
Selfaudit
0
0
0
0
0
ibis
Selfaudit
0
0
0
0
0